Co się stanie, jeśli bank lub pożyczkodawca zbankrutuje?

17 lutego 2021
Category: Stopy Procentowe

Na zdjęciu: Uruchomienie banku w Wielkiej Brytanii w 2007 r. Zdjęcie: Lee Jordan z Flickr.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdyby Twój bank lub pożyczkodawca zbankrutował?

Pojawienie się pożyczkodawców pozabankowych, a ostatnio neobanków, sprawiło, że wiele osób zastanawiało się, czy właśnie z powodu powszechnego błędnego przekonania nie są one tak „bezpieczne jak cztery wielkie banki.

Dodatkowo rozwijająca się pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę wzbudziły zaniepokojenie niektórych osób o bezpieczeństwo ich banku.

Więc co by się stało, gdyby twój bank lub pożyczkodawca upadł?

Jak bank może zbankrutować?

Aby zrozumieć, w jaki sposób bank może upaść, najpierw musisz zrozumieć, w jaki sposób banki zarabiają pieniądze.

Na najbardziej podstawowym poziomie bank pożycza pieniądze (np. Poprzez kredyty mieszkaniowe i samochodowe) po wyższych stopach procentowych niż oprocentowanie, które płaci na lokatach (np. Na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych). Istnieje więc rozbieżność między dochodami odsetkowymi banku a kosztami odsetek.

Luka ta jest zasadniczo „marżą odsetkową netto banku, która jest zasadniczo miarą różnicy między przychodem odsetkowym wygenerowanym przez bank a kwotą wypłaconych odsetek w stosunku do kwoty aktywów banku generujących odsetki.

Banki mają wiele różnych źródeł dochodów (patrz wyżej), ale pożyczki stanowią dużą część aktywów banku generujących odsetki. Banki zwykle stają się niewypłacalne, gdy wartość ich zobowiązań przeważa nad wartością ich aktywów.

Więc jak to się stanie? Jest kilka sposobów, z których wszystkie są niezwykle mało prawdopodobne.

Po pierwsze, załóżmy, że ogromna liczba pożyczkobiorców banków nie byłaby już nagle w stanie spłacać swoich pożyczek. Bank mógłby wówczas zostać zmuszony do umorzenia tych kredytów – co byłoby niechętne, ponieważ portfel kredytowy banku jest zazwyczaj jego głównym aktywem. Jeśli odpisano wystarczającą liczbę złych kredytów, wartość aktywów banku może być warta mniej niż jego zobowiązania.

Innym sposobem bankructwa banku jest panikowanie i wyciąganie wszystkich pieniędzy z banku, ponieważ obawiają się, że bank może wkrótce się zawalić. Nazywa się to ucieczką do banku i, jak na ironię, ten strach zwykle staje się samospełniającą się przepowiednią (wystarczy spojrzeć na to, co wydarzyło się podczas Wielkiego Kryzysu / Globalnego Kryzysu Finansowego). Banki przechowują pewną ilość pieniędzy w rezerwie na wypłaty klientów, ale gdy skończy się to i bank nie będzie w stanie pozyskać dodatkowej gotówki lub pożyczyć od innych banków, jedyną opcją może być sprzedaż portfela pożyczek innemu bankowi.

Aby obie te rzeczy się wydarzyły, masowe ilości ludzi musiałyby albo nie spłacać swoich kredytów, albo wyciągać pieniądze z banku. Pomijając finansowy Armageddon, jest to niezwykle mało prawdopodobne. Na przykład jedną z ostatnich instytucji finansowych, które ostatnio zbankrutowały w Australii, było Queensland Permanent Building Society, które ucierpiało z powodu paniki bankowej i zamknęło swoje podwoje w 1977 r. Nawet w tym skrajnym przypadku deponenci byli nadal spłacani bez żadnych strat – głównie dzięki przejęciu od Państwowego Urzędu Ubezpieczeń Rządowych.

Więc teraz wiesz, jak bank może zbankrutować, co stanie się z Twoimi pieniędzmi, jeśli bank w jakiś sposób upadnie?

Co stanie się z Twoimi oszczędnościami, jeśli bank upadnie?

Jeśli obawiasz się, że pewnego dnia Twój australijski bank zbankrutuje, nie musisz wycofywać wszystkich swoich pieniędzy i zakopywać ich na podwórku, ponieważ rząd zapewni, że odzyskasz swoje pieniądze – do określonej kwoty.

Rząd Australii gwarantuje depozyty klientów w wysokości do 250 000 USD w autoryzowanych instytucjach przyjmujących depozyty (ADI) w ramach Financial Claims Scheme (FCS).

FCS narodził się w wyniku globalnego kryzysu finansowego (GFC), aby zwiększyć zaufanie do systemu bankowego i bezpieczeństwo pieniędzy.

W ramach FCS, jeśli masz do 250 000 $ na swoim koncie oszczędnościowym, otrzymasz wszystkie te pieniądze z powrotem w przypadku upadku banku (pod warunkiem, że Twój bank znajduje się na liście ADI). Jednakże, jeśli masz więcej niż 250 000 $ depozytów w jednym banku, nie będziesz mieć gwarancji, że je odzyskasz.

Na przykład, jeśli Cash D. Up miał na swoim koncie oszczędnościowym 460 000 USD, ma gwarancję odzyskania 250 000 USD, ale może stracić pozostałe 210 000 USD, gdyby doszło do bankowego Armagedonu.

Program jest ograniczony do jednej osoby na instytucję finansową, ale możesz uzyskać gwarancję w dowolnej liczbie instytucji finansowych. Więc teoretycznie, stary kumpel Cash D. Up mógłby postawić 250 000 dolarów w banku A, a pozostałe 210 000 dolarów w banku B i mieć 100% gwarancji na obie kwoty.

Warto zauważyć, że wiele banków może podlegać temu samemu ADI. Więc jeśli masz 250 000 $ w banku A i 250 000 $ w banku B, ale oba są objęte tym samym ADI, wtedy będziesz mieć gwarancję tylko na pierwsze 250 000 $, a nie 500 000 $.

Należy również zauważyć, że w przypadku wspólnych rachunków bankowych gwarancja 250 000 USD obowiązuje indywidualnie dla każdego posiadacza rachunku. Więc jeśli Gir i Tede będą mieli wspólne konto z 500 000 $, Gir i Tede będą mieli indywidualnie zagwarantowane do 250 000 $ ich udziału.

Gwarancja rządowa dotyczy wszystkich depozytów klientów w licencjonowanym banku, w tym środków na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach transakcyjnych, lokatach terminowych i kontach przeciwstawnych.

Jeśli nadal nie masz pewności, czy Twoje pieniądze zostaną pokryte, australijski organ nadzoru ostrożnościowego (APRA) ma na swojej stronie internetowej poręczny kontroler depozytów.

Co stanie się z Twoim kredytem hipotecznym, jeśli bank lub pożyczkodawca zbankrutują?

Niestety, nie dostajesz darmowej przepustki na kredyt hipoteczny lub darmowy dom (ale możemy marzyć).

Jeśli Twój pożyczkodawca zbankrutował, najbardziej prawdopodobne jest, że Twój kredyt hipoteczny zostanie sprzedany innemu pożyczkodawcy. Warunki umowy kredytu hipotecznego prawdopodobnie nie ulegną zmianie, ponieważ tylko Twoje spłaty są przekazywane innej instytucji finansowej. Zasadniczo zachowujesz spokój i spłacasz kredyt hipoteczny.

Gdy Twój kredyt hipoteczny zostanie sprzedany innemu pożyczkodawcy, stopa procentowa może wzrosnąć lub spaść w zależności od tego, jak nowy pożyczkodawca ustala swoje stopy.

Jeśli Twój pożyczkodawca zbankrutuje, nie będzie mógł „wezwać kredytu hipotecznego – co oznacza, że ​​nie może poprosić Cię o spłatę pozostałej części kredytu w całości.

Co dzieje się z pieniędzmi w Twojej placówce przerysowywania?Gwarancja rządowa nie obejmuje możliwości przerysowywania – niezależnie od tego, czy Twój pożyczkodawca jest ADI, czy nie. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, czy masz wielką czwórkę banku, czy niebankowego pożyczkodawcę online – gwarancja rządowa nie ma zastosowania do możliwości ponownego wykorzystania środków, kropka.

Jeśli jednak Twój pożyczkodawca zbankrutuje, wszelkie dodatkowe spłaty kredytu hipotecznego, które wpłaciłeś w ramach funkcji przerywania kredytu, zostaną odjęte od kwoty, którą jesteś winien pożyczkodawcy. Zatem saldo niespłaconej pożyczki zostałoby skutecznie zmniejszone, a Twoja pozycja netto nie zostałaby zmieniona.

Z drugiej strony, konta hipoteczne są objęte gwarancją rządową w wysokości 250 000 USD.

Nie znasz różnicy między potrąceniem kredytu hipotecznego a możliwością przerysowania kredytu? Chociaż są one podobne, konto hipoteczne jest prawie jak konto transakcyjne – pieniądze, które są „kompensowane z długiem kredytu mieszkaniowego, zmniejszając koszty odsetek. W międzyczasie funkcja przerysowania pożyczki mieszkaniowej umożliwia ponowne spłatę pożyczki mieszkaniowej.

Czy pożyczkodawcy pozabankowi i neobanki są bezpieczni?

W przeciwieństwie do tego, co niektórzy mogą sądzić, pożyczkodawcy pozabankowi i neobanki są generalnie tak samo bezpieczni, jak każdy z większych banków, ponieważ wszystkie podlegają surowym przepisom.

Neobanki, nowo przybyłe do bloku bankowego, muszą uzyskać pełną licencję ADI od APRA, zanim przyjmą pieniądze od klientów. Tak więc przechowywanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym oferowanym przez neobank nie jest bardziej ryzykowne niż wpłacanie pieniędzy na konto oszczędnościowe w banku wielkiej czwórki.

Chociaż pożyczkodawcy pozabankowi mogą nie być ADI (co z kolei oznacza, że ​​nie są regulowani przez APRA), nie oznacza to, że te instytucje nie są bezpieczne, aby zaciągać pożyczki. Pożyczkodawcy niebędący bankami nadal podlegają australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) i są związani ustawą National Consumer Credit Protection Act (NCCP) i australijskim prawem konsumenckim.

Ponieważ pożyczyli Ci pieniądze, masz ich pieniądze i zakładając, że masz standardowy kredyt hipoteczny, nie mogą poprosić Cię o spłatę pozostałej części kredytu, jeśli zbankrutują. Podobnie jak bank, pożyczkodawca pozabankowy może jedynie poprosić Cię o dalsze spłacanie zwykłych spłat kredytu hipotecznego.

Niektórzy twierdzą, że ponieważ pożyczkodawcy pozabankowi są mniejsi, są bardziej podatni na zagrożenia niż większe banki w niestabilnych czasach gospodarczych i byliby bardziej skłonni do podniesienia stóp procentowych. Niedawna historia sugeruje, że tak nie jest, ponieważ wielu pożyczkodawców pozabankowych oferuje obecnie znacznie bardziej konkurencyjne stopy procentowe niż większe banki.

W Australii wszystkie legalne banki i pożyczkodawcy muszą posiadać australijską licencję kredytową (ACL) wydaną przez ASIC lub australijską licencję na usługi finansowe (AFSL). Banki i pożyczkodawcy (i strony internetowe finansowe, takie jak ta!) Muszą wyświetlać numery tych licencji ACL lub AFSL (zwykle znajdują się one na samym dole strony internetowej). Jeśli na przykład przewiniesz w dół tej witryny, zobaczysz numery AFSL i ACL Savings.com.au:

Jeśli nie masz pewności, czy firma, z którą masz do czynienia, jest legalna, czy nie, MoneySmart sporządził listę firm nielicencjonowanych, których należy unikać.

Preferencje wpłacającego

Poza FCS, który chroni kwoty do 250 000 USD, istnieje inny poziom ochrony, który obejmuje wszystkie depozyty (nie tylko kwoty poniżej limitu 250 000 USD), zwany „preferencją deponenta.

Według RBA: „Depozyty powyżej pułapu w australijskich ADI również korzystają z preferencji deponentów. Oznacza to, że australijscy deponenci mają pierwszeństwo w stosunku do aktywów upadłego ADI przed innymi niezabezpieczonymi wierzycielami, po tym jak rząd otrzyma zwrot wszelkich kwot zapłaconych w ramach FCS oraz wydatków poniesionych w związku z FCS .

Zasadniczo oznacza to, że jeśli bank australijski upadnie, APRA (w imieniu rządu) uzyskuje pierwszeństwo przed aktywami banku w celu odzyskania kwot wypłaconych deponentom w ramach FCS (gwarancja 250 000 USD) i innych wydatków poniesionych w związku z obsługą FCS.

Po APRA pozostałe aktywa banku w Australii, które upadły, muszą następnie zostać wykorzystane do spłaty wszelkich depozytów w Australii powyżej pułapu 250 000 USD, zanim będą mogły zostać wykorzystane do spłaty innych niezabezpieczonych wierzycieli.

Savings.com.au za dwa centy

Chociaż jest bardzo mało prawdopodobne, że bank lub pożyczkodawca zbankrutuje w Australii, stało się to w innych częściach świata, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co by się stało, gdyby bank zbankrutował tutaj.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​nie ma powodu do paniki. Twoje depozyty byłyby chronione w ramach gwarancji rządowej do limitu 250 000 USD, a zwrot tych pieniędzy byłby niemal natychmiastowy.

Jeśli masz schowane ponad 250 000 USD, rozsądne może być rozłożenie tych pieniędzy na wiele banków, aby wszystkie Twoje ciężko zarobione oszczędności były chronione – po prostu sprawdź, czy nie są objęte tym samym ADI, w przeciwnym razie Twoje wysiłki będą zerowe i unieważnić.

Osoby posiadające kredyt hipoteczny również nie muszą się martwić, ponieważ pożyczka prawdopodobnie zostałaby sprzedana innemu pożyczkodawcy, więc spłacalibyście go jak zwykle. Nie straciłbyś domu, a pożyczkodawca nie może poprosić Cię o spłatę pozostałej części kredytu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy