Co to jest finansowanie sprzedaży

17 lutego 2021

Sprzedaż to transakcja między dwiema lub więcej stronami, w której kupujący otrzymuje materialne lub niematerialne dobra, usługi lub aktywa w zamian za pieniądze. W niektórych przypadkach sprzedającemu płaci się inne aktywa. Na rynkach finansowych sprzedaż może również odnosić się do porozumienia zawartego przez kupującego i sprzedającego w sprawie ceny papieru wartościowego.

Niezależnie od kontekstu sprzedaż jest zasadniczo umową między kupującym a sprzedawcą danego towaru lub usługi.

Co to jest sprzedaż?Jak działa sprzedaż

Sprzedaż oznacza, że ​​sprzedawca dostarcza kupującemu towar lub usługę w zamian za określoną kwotę pieniędzy lub określone aktywa. Aby sfinalizować sprzedaż, zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą być uznani za wystarczająco kompetentnych, aby dokonać transakcji. Muszą również uzgodnić szczegółowe warunki sprzedaży.

Ponadto oferowany towar lub usługa muszą być rzeczywiście dostępne do zakupu, a sprzedawca musi mieć upoważnienie do przeniesienia przedmiotu lub usługi na kupującego.

Kluczowe wnioski
 • Sprzedaż to transakcja między dwiema lub więcej stronami, zwykle kupującym i sprzedającym, w ramach której towary lub usługi są wymieniane na pieniądze lub inne aktywa.
 • Na rynkach finansowych sprzedaż to umowa między kupującym a sprzedającym, dotycząca ceny papieru wartościowego.Jeżeli przedmiot lub usługa, o której mowa, są przekazywane przez jedną stronę drugiej stronie bez odszkodowania, transakcja nie jest uważana za sprzedaż, ale raczej za prezent lub darowiznę.Aby transakcja została formalnie uznana za sprzedaż, musi obejmować wymianę towarów, usług lub płatności między kupującym a sprzedającym. Jeżeli jedna strona przekazuje towar lub usługę drugiej, nie otrzymując niczego w zamian, transakcja jest bardziej prawdopodobna jako prezent lub darowizna, szczególnie z punktu widzenia podatku dochodowego.

  Aby sfinalizować sprzedaż, zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą być uznani za właściwych i muszą uzgodnić warunki sprzedaży, czy dany towar lub usługę można kupić, a sprzedający ma prawo do przeniesienia przedmiotu. kupującemu.

  Codziennie miliony ludzi biorą udział w niezliczonych transakcjach sprzedaży na całym świecie. Tworzy to stały przepływ aktywów i stanowi podstawę powiązanych gospodarek. Sprzedaż towarów i usług na rynku detalicznym jest bardziej powszechną formą transakcji sprzedaży; sprzedaż instrumentów inwestycyjnych na rynkach finansowych jest uważana za wysoce wyrafinowaną wymianę wartości.

  Sprzedaż może zostać sfinalizowana w ramach prowadzenia działalności gospodarczej – w sklepie spożywczym lub w sklepie odzieżowym – lub między osobami fizycznymi. Przedmioty zakupione w ramach sprzedaży w stoczni byłyby uważane za sprzedaż między osobami fizycznymi, podczas gdy zakup pojazdu osobistego od salonu samochodowego stanowiłby sprzedaż między osobą fizyczną a firmą.

  Sprzedaż może być również realizowana między firmami, na przykład gdy jeden dostawca surowców sprzedaje dostępne materiały firmie, która wykorzystuje te materiały do ​​produkcji dóbr konsumpcyjnych.

  Przykład sprzedaży

  Kiedy osoba fizyczna kupuje swój pierwszy dom, sprzedaż ma miejsce w momencie sprzedaży domu kupującemu. Istnieje jednak wiele warstw sprzedaży związanych z transakcją, w tym proces instytucji pożyczkowej zapewniającej finansowanie w formie kredytu hipotecznego nabywcy domu. Instytucja pożyczkowa może następnie sprzedać ten kredyt hipoteczny innej osobie jako inwestycję. Menedżer inwestycyjny mógłby zarabiać na życie, handlując pakietami kredytów hipotecznych, zwanych papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipotecznie, i innymi rodzajami finansowania dłużnego.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy