Co to jest kapitał? Definicja, typy i struktura

17 lutego 2021
Category: Małych Firm

12 kwietnia 2019 15:00 EDT

Chociaż termin „kapitał może zawierać kilka definicji, najpowszechniejsza forma kapitału jest oparta na finansach – w szczególności na potencjale dowolnego elementu, który może tworzyć bogactwo.

Co to jest kapitał?

W tym sensie kapitał może przybierać różne formy, w tym:

  • Aktywa finansowe przechowywane na rachunku bankowym lub rachunku maklerskim.
  • Zakłady produkcyjne dużej firmy rozmieszczone są na całym świecie.
  • Kapitał mógłby obejmować pracowników pracujących nad stworzeniem zyskownego produktu lub usługi (ekonomiści na ogół nazywają te ostatnie „kapitałem ludzkim.

W kręgach ekonomicznych istnieje pewna różnica zdań co do koncepcji pieniądza jako kapitału. Często zdarza się, że Amerykanie z Main Street, nawet właściciele firm, utożsamiają pieniądze z kapitałem, ale niekoniecznie tak jest.

Na przykład pojedynczy banknot dolarowy nie jest formą kapitału, biorąc pod uwagę techniczną definicję tego terminu. W końcu pieniądze są instrumentem finansowym zaprojektowanym po części w celu zakupu dóbr i usług, które w rzeczywistości stają się kapitałem, tak jak te rozrzucone po całym świecie.

Jednak ci krytycy tęsknią za faktem, że pieniądze mogą również wzrosnąć i wpłynąć na wynik finansowy jednostki lub firmy.

Pod tym względem pojedynczy dolar z technicznego punktu widzenia nie jest formą kapitału, ale może nim być, jeśli jest zainwestowany na giełdzie lub w rozwój firmy, który kończy się tworzeniem bogactwa – co jest istotą kapitału jako narzędzia generowania bogactwa.

To, co naprawdę definiuje kapitał z biznesowego i finansowego punktu widzenia, to jego trwałość.

Cenne narzędzia kapitałowe, które tworzą pieniądze, takie jak samochody i ciężarówki, które przemieszczają ludzi lub patent biotechnologiczny, który prowadzi do leku zwalczającego raka, są narzędziami, które tworzą bogactwo, i na tym polega koncepcja kapitału.

Rodzaje kapitału

Podczas gdy osoby fizyczne mogą czerpać korzyści z kapitału, inwestując na rynkach finansowych lub kupując dom i długoterminowo powiększając bogactwo, kapitał jest w dużej mierze elementem napędzającym bogactwo przedsiębiorstw.

W przypadku dużych lub małych firm, decydenci mogą wykorzystać kilka form kapitału, w tym gotówkę, kredyt, dług, majątek, siłę roboczą i infrastrukturę jako środki kapitału, a następnie zwiększyć wartość firmy.

W tym sensie kapitał jest po prostu potężnym narzędziem do inwestowania i rozwijania biznesu.

Firmy od dawna polegają na kapitale przy zakupie nieruchomości pod budowę biur i zakładów produkcyjnych, co w zamian pomaga generować przychody. Mogą przeznaczyć kapitał na zakup narzędzi i sprzętu potrzebnego do wytwarzania swoich produktów lub na tworzenie materiałów potrzebnych do budowy tych produktów.

Kapitał nie jest narzędziem finansowym do działania w teraźniejszości – jest zawsze zaprojektowany, aby patrzeć w przyszłość, pomagać w generowaniu przyszłego bogactwa finansowego i zwiększaniu potencjału zysków firmy.

Formy kapitału

Aby głębiej rozbić koncepcję kapitału finansowego dla przedsiębiorstw, warto skupić się na podstawowych formach kapitału, jak następuje:

Kapitał zadłużenia

Dług może być potężnym narzędziem wzrostu kapitału, jeśli jest właściwie stosowany.

Uzyskanie pożyczki z banku lub znacznej inwestycji gotówkowej od inwestora kapitału podwyższonego ryzyka oznacza, że ​​firma musi zwrócić pieniądze, prawie zawsze z odsetkami. To właśnie finansowanie dłużne może zrobić dla firmy – jest to kapitał używany do opłacenia rzeczy, których firma potrzebuje, aby zyskać na zyskach, co sprawia, że ​​kapitał dłużny jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i potężnych narzędzi wzrostu kapitału.

Kapitał własny jako kapitał

Kapitał własny jest również cenną formą kapitału. Kapitał własny występuje w niezliczonych formach.

  • Może to oznaczać, że początkujący właściciel firmy korzysta z własnego konta bankowego do finansowania nowej firmy programistycznej.
  • Może to oznaczać dobrze prosperującą firmę, która jest już finansowana w dużej części przez partnerów biznesowych lub aniołów biznesu.
  • Może to oznaczać firmę o ugruntowanej pozycji, taką jak IBM ( IBM ) – Get Report lub Proctor & Gamble ( PG ) – Get Report, która zarabia kapitał poprzez sprzedaż akcji, a kapitał własny jest powszechnie stosowany jako forma operacji biznesowych.

Kapitał specjalny

Ta forma kapitału biznesowego jest mniej znana poza kręgami rachunkowości finansowej, ale jest szeroko stosowaną metodą tworzenia kapitału. Pomyśl o decydencie w firmie, który namawia dostawcę lub dostawcę do opóźnienia fakturowania na późniejszy termin. Dzięki temu dodatkowemu czasowi firma wykorzystuje przedłużenie faktury jako formę kapitału biznesowego.

Lub poproś firmę, która zwraca się do swojego banku o obsługę faktur i prowizję, z obietnicą zapłaty bankowi w późniejszym terminie. Ta taktyka, znana jako finansowanie łańcucha dostaw, daje firmom czas potrzebny na skupienie się na generowaniu przychodów, z korzyścią w postaci opłacenia rachunków.

To tworzy dodatkowy kapitał na rozwój firmy.

Co to jest struktura kapitału?

Struktura kapitału jest integralnym podstawowym modelem tworzenia kapitału.

Ogólnie struktura kapitałowa to wielkość kapitału własnego i zadłużenia w danej firmie.

Jak wspomniano powyżej, firma może wykorzystywać zarówno dług, jak i kapitał własny jako narzędzia wzrostu wartości kapitału, aby napędzać rozwój firmy. Zadłużenie powstaje w wyniku emisji obligacji i / lub pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansowych. Kapitał może pochodzić z głównych źródeł finansowania kapitałowego, takich jak emisja akcji dla inwestorów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

W terminologii księgowej strukturę kapitału definiuje się jako stosunek zadłużenia do kapitału własnego lub jako stosunek zadłużenia do kapitału.

Tworząc idealne środowisko do tworzenia kapitału, specjaliści ds. Księgowości firmy starają się wyważyć równowagę między długiem a kapitałem, a nie przechylać pola gry w tym czy innym kierunku. Zbyt duże zadłużenie może pogrążyć firmę, jeśli biznes jest słaby, a sprzedawcy i wierzyciele przychodzą z żądaniem zapłaty rachunków.

Jednak jeśli firma w zbyt dużym stopniu opiera się na posiadanym kapitale, aby stworzyć kapitał, ryzyko polega na braku kapitału obrotowego, tj. Wystarczającej ilości gotówki na rachunkach firmy, aby wykorzystać nowe możliwości tworzenia bogactwa.

Na przykład firma widzi cenne partnerstwo lub wykup lub możliwość wejścia na nowy rynek, który wykorzystuje mocne strony firmy, ale potrzebuje natychmiastowego finansowania, aby wykonać zadanie.

Posiadając zdrową i zrównoważoną strukturę kapitałową, firma może zwiększyć kapitał za pomocą szeregu opcji finansowania, eliminując w dużej mierze ryzyko związane z długiem i kapitałem.

Czym są rynki kapitałowe?

Rynki kapitałowe to żłobki, w których rosną inwestycje kapitałowe.

Firmy potrzebują szybkiego i efektywnego dostępu do kapitału, aby przygotować grunt pod rozwój biznesu. To tam rynki kapitałowe pomagają firmom, zwłaszcza tutaj, w USA

Wynika to z solidnych rynków kapitałowych dostępnych dla inwestorów, na których rynki takie jak giełda amerykańska lub rynek obligacji w USA mają zarówno przejrzystość, jak i narzędzia technologiczne umożliwiające wybór najlepszych inwestycji, kupowanie ich po optymalnej cenie i znajdowanie nabywców na te inwestycje. kiedy był potrzebny.

Rynek obligacji jest szczególnie cenny dla firm, które chcą zmaksymalizować możliwości generowania kapitału. Firmy zajmujące się bankowością inwestycyjną, takie jak Goldman Sachs ( GS ) – Get Report, Morgan Stanley ( MS ) – Get Report lub Credit Suisse ( CS ) – Get Report, istnieją od lat.

Każdy z nich ma doświadczenie i zdolność do kierowania firmami poszukującymi dostępu do kapitału przez zawiłości rynku instrumentów o stałym dochodzie, zwłaszcza w zakresie gwarantowania ofert obligacji i znajdowania nabywców dla firm, które chcą sprzedać swoje papiery wartościowe o stałym dochodzie po optymalnej cenie.

Jak kapitał pomaga w rozwoju handlu?

W swojej najczystszej postaci kapitał oferuje osobom, przedsiębiorstwom i inwestorom możliwość powiększania bogactwa, zwiększania produktywności oraz dostarcza cennych towarów i usług, które prowadzą do wzrostu wartości kapitału i wzrostu aktywów finansowych.

Dobre wieści? Nie musisz być uczonym finansowym wyszkolonym w Ivy League, aby kapitał działał w twoim najlepszym interesie.

Niezależnie od tego, czy jesteś Amerykaninem z Main Street, który chce budować bogactwo poprzez swój dom, czy kapitanem przemysłu, który potrzebuje kapitału, aby zbudować wartą wiele miliardów dolarów fabrykę w Singapurze, kapitał jest sokiem, który sprawia, że ​​te możliwości znikają – i pomaga tworzyć bogactwo dla obie strony w procesie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy