Co to jest linia kredytowa?

17 lutego 2021
Category: Spłaty Kredytu
Dołącz do społeczności
Linia kredytowa, czasami nazywana również „linią kredytową, to kwota kredytu – lub siła pożyczkowa – udzielona osobie, firmie lub organizacji, zwykle przez bank lub inną agencję finansową. Czasami kredyt jest również oferowany przez określonych sprzedawców. Jednymi z najbardziej znanych przykładów są osobiste karty kredytowe, które pozwalają indywidualnym pożyczkobiorcom na wydanie określonej kwoty pieniędzy „na kredyt, za który są zwykle rozliczani na koniec miesiąca, kwartału lub innego określonego okresu. Wiele osób zna również linie kredytowe w kontekście posiadania domu. Nabywcy, których nie stać na pokrycie początkowych kosztów domu, często są w stanie go sfinansować, uzyskując linię kredytową pod zastaw domu w banku lub spółdzielczej spółce kredytowej. Często odbywa się to w połączeniu z kredytem hipotecznym. Kredyt biznesowy jest powiązany i zwykle można go wykorzystać na takie rzeczy, jak zakup budynku,wydatki kapitałowe, czyli koszty związane z działaniami początkowymi. Kredyt jest zwykle postrzegany jako korzyść w kontekście osobistym lub korporacyjnym, chociaż nie jest pozbawiony ryzyka. Płatności, które nie są dokonywane szybko, zwykle wiążą się na przykład z karami i opłatami z tytułu odsetek, a spłata kwoty niższej niż należna kwota może zwykle zaszkodzić ratingowi kredytowemu osoby, która jest wartością wykorzystywaną przez pożyczkodawców do oceny zobowiązań pożyczkobiorcy i związanego z tym ryzyka.

Maksymalna kwota, jaką osoba może wydać, to linia kredytowa dla tej karty kredytowej.

Osobiste karty kredytoweByć może najczęstszymi przypadkami linii kredytowych są osobiste karty kredytowe wydawane przez sklepy lub duże instytucje finansowe. Maksymalna kwota, jaką dana osoba może wydać na swoją kartę kredytową, nazywana jest limitem kredytowym lub maksymalną linią. Większość kart jest wydawana przez banki lub inne licencjonowane instytucje finansowe, a każda z nich ma zwykle własne, specyficzne warunki; jednak ogólnie rzecz biorąc, kredytobiorcy zaczynają od stosunkowo niskiego limitu wydatków. Po ustaleniu schematu natychmiastowych płatności limit kredytowy jest zwykle przedłużany, aby umożliwić coraz większą siłę nabywczą.

Większość kart kredytowych wymaga jakiejś rocznej opłaty, choć nie wszystkie. Ponadto większość z nich pobiera dość wysokie odsetki za płatności „płynne lub niespłacone w całości w terminie. W wielu przypadkach pożyczkobiorcy mogą wydać do ustalonego limitu, pod warunkiem, że zapłacą określoną minimalną należną kwotę. Płacenie tylko minimalnej kwoty może być dobrym sposobem na zakup drogich przedmiotów, które można sfinansować w czasie, i zapewnia dużą elastyczność, ale pożyczkobiorcy zwykle mądrze są rozumieć kary procentowe przed pójściem tą drogą, ponieważ z czasem mogą i często naprawdę zwiększają ogólną cenę przedmiotu.

Kapitał własnyInnym przykładem jest linia kredytowa pod zastaw domu (HELOC). Wartość domu to różnica między kwotą zadłużenia domu a kwotą jego wartości. W większości przypadków kredyt jest przyznawany właścicielowi domu na podstawie wielkości kapitału własnego, który posiada w domu i często umożliwia kupującym zakup środków na opłacenie domu w czasie, ale nie z góry.

Utworzenie linii kredytowej wiąże się z kilkoma kosztami początkowymi, które należy wziąć pod uwagę. Te koszty początkowe obejmują opłaty za wycenę, wszelkie z góry określone opłaty za zgłoszenie i ewentualne koszty zamknięcia. Ponadto HELOC ma zazwyczaj regulowaną lub zmienną stopę procentową, chociaż może później zostać zamieniona na stałą stopę procentową. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu, czy ubiegać się o linię kredytową pod zastaw domu. Należy również rozważyć opcje spłaty linii kredytowej. Niektóre opcje spłaty oferują ustaloną płatność na określony czas. Inne oferują minimalną płatność w określonym czasie. Ponadto w przypadku sprzedaży domu, który jest objęty linią kredytową, saldo musi być zazwyczaj spłacone w całości przed zakończeniem sprzedaży.

Kredyt biznesowyWłaściciele firm otrzymują również linie kredytowe. W takiej sytuacji linia kredytowa jest często wykorzystywana do zapewnienia płynności biznesowi. Płynność ta może zostać wykorzystana do rozszerzenia działalności, zakupu nowych zapasów, spłaty innych długów biznesowych lub wielu innych możliwości.

Ten rodzaj kredytu może być zabezpieczony zabezpieczeniem właściciela firmy lub zastawem na przedsiębiorstwie lub może być niezabezpieczony. Gdy kredyt jest niezabezpieczony, właściciel firmy musi w większości przypadków osobiście zagwarantować, że wszelkie zaległe saldo zostanie spłacone. Oznacza to, że jeśli kredyt nie zostanie spłacony, majątek osobisty właściciela firmy może zostać wykorzystany do spłaty kredytu. Właściciele firm, podobnie jak właściciele domów, powinni być bardzo ostrożni, znając wszystkie warunki swojej linii kredytowej. Niezrozumienie warunków spłaty linii kredytowej może mieć katastrofalne skutki dla rozwijającej się firmy.

Linia kredytowa to maksymalna kwota kredytu udzielonego kredytobiorcy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy