Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny i jak działa?

17 lutego 2021

Odwrócone kredyty hipoteczne pozwalają ludziom zaciągać pożyczki pod zastaw domu. Są one zwykle skierowane do seniorów, którzy często wykorzystują uwolniony kapitał na opłacenie takich rzeczy, jak styl życia lub wydatki medyczne, remonty, a nawet pomoc swoim dzieciom w wejściu na rynek nieruchomości.

Ale ważne jest, aby przeczytać drobny druk przed zawarciem odwróconej hipoteki, aby upewnić się, że umowa jest uczciwa dla właściciela domu. Wynika to z faktu, że w 2018 r.Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji dokonała przeglądu odwróconych kredytów hipotecznych i stwierdziła, że ​​pożyczkobiorcy słabo rozumieją ryzyko i koszty odwróconych kredytów hipotecznych oraz to, jak mogą wpłynąć na ich możliwości zaspokojenia potrzeb związanych ze stylem życia.

Jak działają odwrócone kredyty hipotecznePowiedzmy, że 60-letnia Mary jest właścicielem domu wartego 600 000 dolarów. Mary chce wykorzystać swój dom jako zabezpieczenie, aby uwolnić 10.000 dolarów w odwróconej hipotece na sfinansowanie wakacji. Nie musi sprzedawać nieruchomości, aby uwolnić te pieniądze i nadal w niej mieszka.

Mary nie musi dokonywać spłat po zaciągnięciu odwróconego kredytu hipotecznego, a fundusze zostały w całości spłacone, gdy sprzedaje dom, trafia do opieki nad osobami starszymi lub umiera, a majątek spłaca. Ale odsetki są płatne od uwolnienia kapitału w wysokości 10 000 USD.

Odwrócone kredyty hipoteczne mogą być alternatywą, jeśli inne opcje finansowania nie mogą zostać zrealizowane ze względu na sytuację dochodową właściciela nieruchomości.

„Mogą być odpowiednie, jeśli jesteś bogaty w kapitał, ale ubogi w dochody i nie chcesz zmniejszać rozmiaru swojego domu, sprzedając go i kupując tańszy dom, aby mieć dodatkowe pieniądze do wydania – mówi Gianna Thomson, główny planista finansowy w firma doradztwa finansowego Thomson Wealth. „Im jesteś starszy, tym więcej możesz pożyczyć pod zastaw domu, więc emeryci często korzystają z odwróconych kredytów hipotecznych – mówi.

Odwrócone kredyty hipoteczne mogą być odpowiednie dla osób, które posiadają cenny dom, ale mają minimalne dochody.

W wieku 60 lat możesz zwykle pożyczyć od 15 do 20 procent swojego kapitału i generalnie można pożyczyć o 1 procent więcej za każdy rok powyżej 60 lat. W wieku 70 lat można pożyczyć od 25 do 30 procent kapitału w własność.

Scott Kuru, założyciel grupy Freedom Property Investors zajmującej się edukacją na temat nieruchomości, wyjaśnia, że ​​właściciele nieruchomości mogą albo pobierać kwoty ryczałtowe, albo otrzymywać regularne wypłaty, albo korzystać z linii kredytowej, ale to pochłonie kapitał.

„Dostawca odwróconego kredytu hipotecznego nie może żądać od domu więcej niż ustalono w ramach umowy, mówi. „Powiedzmy, że wykorzystujesz kapitał własny, aby wyremontować dom, skutecznie zwiększając jego wartość, a wraz z nim kapitał. Kwota pożyczona w ramach odwróconej hipoteki będzie oparta na kwocie, a nie na wartości nieruchomości .

Nie zapomnij przeczytać drobnego drukuWażne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych wad odwróconych kredytów hipotecznych. Na przykład uwolnienie kapitału z odsetkami i stopami procentowymi dla odwróconych kredytów hipotecznych może być wyższe niż stopa płatna w przypadku standardowego kredytu hipotecznego. To może naprawdę się sumować w czasie, szczególnie w przypadku niczego niepodejrzewających emerytów, którzy nie rozumieją, czym jest odwrócony kredyt hipoteczny.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę swojego współmałżonka, jeśli go masz, jeśli zaciągasz odwrotny kredyt hipoteczny. „Jeśli para mieszka w domu, ale tylko jedna osoba jest właścicielem domu, jeśli jest do niego przypisana odwrotna hipoteka, pozostały przy życiu małżonek może nie być w stanie mieszkać w domu po śmierci właściciela, zwłaszcza jeśli dom musi być sprzedane w celu spłaty pożyczki – mówi Thomson.

James Ballantyne, dyrektor Ballantyne Law Group, mówi, że odwrócone kredyty hipoteczne mogą być złożone. „Niosą ze sobą pewne ryzyko prawne i finansowe – mówi.

W rezultacie, Ballantyne twierdzi, że odwrócone kredyty hipoteczne będą odpowiednie tylko dla osób, które dobrze rozumieją związane z nimi ryzyko. Mówi, że ważne jest, aby uzyskać niezależną poradę finansową i prawną przed zaciągnięciem tego rodzaju pożyczki.

„Doradcy muszą uzyskać jasny obraz sytuacji pożyczkobiorcy, w tym cele pożyczki – mówi. „Jeżeli koszty zdrowia i stylu życia pożyczkobiorcy są rozsądne, jest mniej prawdopodobne, że będziemy rekomendować takie rozwiązanie. Odwrócone kredyty hipoteczne nie są odpowiednie dla osób, które nie rozumieją prawnych i finansowych implikacji, w tym osób znajdujących się w trudnej sytuacji i osób pozbawionych zdolności .

Jak najlepiej to wykorzystaćJeśli bierzesz kredyt hipoteczny rezerwowy, dobrym pomysłem jest oszacowanie kosztów długoterminowych, w tym opłat początkowych i odsetek składanych.

„Jest to również pomysł, aby zweryfikować plany osiedla, zwłaszcza jeśli dom miał być odziedziczony przez określoną osobę – mówi Thomson.

W pewnych okolicznościach odpowiednie mogą być odwrócone kredyty hipoteczne. Ale ważne jest, aby zrozumieć, w co się pakujesz, zanim pójdziesz tą ścieżką.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy