Co to jest trust?

17 lutego 2021
Category: Więcej Informacji

Trust jest tradycyjnie używany do minimalizowania podatków od nieruchomości i może oferować inne korzyści w ramach dobrze przygotowanego planu nieruchomości.

Trust to umowa powiernicza, która umożliwia stronie trzeciej lub powiernikowi przechowywanie aktywów w imieniu beneficjenta lub beneficjentów. Trusty mogą być organizowane na wiele sposobów i mogą dokładnie określać, jak i kiedy aktywa przechodzą na beneficjentów.

Ponieważ fundusze powiernicze zwykle unikają spadków, twoi beneficjenci mogą uzyskać dostęp do tych aktywów szybciej niż do aktywów, które są przenoszone na podstawie testamentu. Ponadto, jeśli jest to fundusz powierniczy nieodwołalny, nie może być uznany za część majątku podlegającego opodatkowaniu, więc w przypadku Twojej śmierci może być należnych mniej podatków.

Aktywa trustu mogą również być w stanie przejść poza okres spadkowy, oszczędzając czas, opłaty sądowe i potencjalnie zmniejszając podatki od nieruchomości.

Inne zalety trustów obejmują:

 • Kontrola nad swoim bogactwem. Możesz precyzyjnie określić warunki zaufania, kontrolując, kiedy i komu mogą być dokonywane wypłaty. Możesz również na przykład założyć fundusz powierniczy z możliwością odwołania, tak aby aktywa powiernicze pozostały dostępne przez całe życie, jednocześnie wyznaczając, komu pozostałe aktywa zostaną przekazane później, nawet w przypadku złożonych sytuacji, takich jak dzieci z więcej niż jednego małżeństwa.
 • Ochrona twojego dziedzictwa. Prawidłowo skonstruowany trust może pomóc chronić Twój majątek przed wierzycielami spadkobierców lub beneficjentami, którzy mogą nie być biegli w zarządzaniu pieniędzmi. Prywatność i oszczędności spadkowe. Spadek jest przedmiotem publicznego rejestru; trust może pozwolić na przejście aktywów poza okres spadkowy i pozostać prywatnymi, a także ewentualnie zmniejszyć kwotę utraconą z tytułu opłat sądowych i podatków w tym procesie.Podstawowe typy trustówZaprojektowany, aby zapewnić świadczenia pozostałemu przy życiu współmałżonkowi; zazwyczaj zaliczane do podlegającego opodatkowaniu majątku pozostającego przy życiu małżonka

  Znany również jako trust kredytowy , ustanowiony w celu obejścia majątku pozostałego przy życiu małżonka w celu pełnego wykorzystania wszelkich federalnych zwolnień z podatku od nieruchomości dla każdego małżonka

  Opisane w testamencie i utworzone w testamencie po śmierci, z funduszami podlegającymi spadkowi i podatkowi od transferów; często nadal podlega nadzorowi spadkowemu sądu

  Nieodwołalny trust mający na celu wyłączenie wpływów z tytułu ubezpieczenia na życie z podlegającego opodatkowaniu majątku zmarłego, jednocześnie zapewniając płynność majątkowi i / lub beneficjentom trustów

  Pozwala na przekazanie pewnych świadczeń na cele charytatywne, a pozostałą część na beneficjentów

  Umożliwia otrzymywanie strumienia dochodów przez określony czas i zastrzega, że ​​pozostała część zostanie przekazana na cele charytatywne

  Korzystając ze zwolnienia z podatku pomijającego pokolenia, pozwala na dystrybucję aktywów powierniczych wśród wnuków lub późniejszych pokoleń bez ponoszenia podatku pomijającego pokolenie lub podatku od nieruchomości w przypadku późniejszej śmierci dzieci

  Używane, aby zapewnić dochód pozostałemu przy życiu małżonkowi. Po śmierci współmałżonka majątek trafia następnie do dodatkowych beneficjentów wskazanych przez zmarłego. Często stosowany w sytuacjach drugiego małżeństwa, a także w celu zmaksymalizowania elastyczności w zakresie podatku od majątku i pomijania pokoleń lub planowania podatku od nieruchomości

  Nieodwołalne zaufanie ufundowane z prezentów przez jego udzielającego; zaprojektowany w celu przeniesienia przyszłego uznania za szybko doceniające aktywa na następne pokolenie w ciągu życia koncesjodawcy

  Odwołalne a nieodwołalneIstnieje wiele rodzajów trustów; główna różnica między nimi polega na tym, czy są one odwołalne, czy nieodwołalne.

  Odwołalne zaufanie: Znane również jako żywe zaufanie, odwołalne zaufanie może pomóc w przejściu aktywów poza okres spadkowy, ale pozwala zachować kontrolę nad aktywami przez całe życie (koncesjodawcy). Jest elastyczny i może zostać rozwiązany w dowolnym momencie, jeśli zmienią się okoliczności lub zamiary. Odwołalne zaufanie zwykle staje się nieodwołalne po śmierci koncesjodawcy.

  Możesz nazwać siebie powiernikiem (lub współpowiernikiem) i zachować własność i kontrolę nad trustem, jego warunkami i aktywami przez całe życie, ale zadbać o to, aby następca powiernika zarządzał nimi w przypadku Twojej niezdolności do pracy lub śmierci.

  Chociaż odwołalny trust może pomóc w uniknięciu spadku, zwykle nadal podlega podatkowi od nieruchomości. Oznacza to również, że przez całe życie jest traktowany jak każdy inny majątek, który posiadasz.

  Nieodwołalne zaufanie: nieodwołalne zaufanie zazwyczaj przenosi twoje aktywa z twojego majątku (koncesjonariusza) i potencjalnie poza zasięg podatków od nieruchomości i spadków, ale nie może być zmienione przez koncesjodawcę po jego wykonaniu. Dlatego po ustanowieniu zaufania utracisz kontrolę nad aktywami i nie możesz zmienić żadnych warunków ani zdecydować o rozwiązaniu zaufania.

  Powiernictwo nieodwołalne jest generalnie preferowane w stosunku do powiernictwa odwołalnego, jeśli głównym celem jest zmniejszenie kwoty podlegającej podatkowi od nieruchomości poprzez skuteczne usunięcie aktywów powierniczych z majątku. Ponadto, ponieważ aktywa zostały przeniesione do trustu, jesteś zwolniony z obowiązku podatkowego od dochodu generowanego przez aktywa trustu (chociaż wypłaty będą zwykle miały konsekwencje podatkowe). Może również podlegać ochronie w przypadku orzeczenia przeciwko Tobie.

  Decydując się na zaufaniePrzepisy stanowe w obszarze trustów znacznie się różnią i należy je wziąć pod uwagę przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących trustu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skonsultuj się ze swoim prawnikiem.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji zaufania, zobacz Czy potrzebujesz zaufania? w programie Fidelity Viewpoints ®.

  Jeśli chcesz porozmawiać ze specjalistą na temat usług zaufania w Fidelity, zobacz Personal Trust Services lub zadzwoń do nas pod numer 800-544-1766 .

  Wybór i tworzenie zaufania może być złożonym procesem; wysoce zalecane jest skorzystanie z pomocy prawnika z doświadczeniem w planowaniu nieruchomości.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy