Co uważa się za duże zadłużenie karty kredytowej?

17 lutego 2021

Czy zadłużenie w dochodach wpływa na zatwierdzanie kart kredytowych?

Koncepcja dużego zadłużenia na kartach kredytowych może być różnie interpretowana. Ludzie, którzy mają większy dostęp do pieniędzy, zazwyczaj mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie większego długu niż ludzie żyjący od wypłaty do wypłaty. Twoje cele finansowe i dochody zazwyczaj decydują o tym, czy masz zbyt duże zadłużenie na karcie kredytowej.

Oceny kredytowe

Pewne jest to, że poziom zadłużenia na karcie kredytowej znacząco wpływa na zdolność kredytową. Co najważniejsze, Twój wynik FICO uwzględnia wykorzystanie kredytu jako 30 procent Twojej oceny kredytowej, która jest wykorzystywana przez pożyczkodawców do oceny Twojej zdolności kredytowej. Twój stosunek zadłużenia do limitu kredytu jest kluczowym atrybutem wykorzystania kredytu. Jest to procent Twojego limitu kredytowego na każdej karcie i ogólnie używany. Na przykład saldo 4000 USD na karcie z limitem 8000 USD ma 50-procentowy limit zadłużenia do kredytu lub wskaźnik wykorzystania kredytu.

Low End

John Ulzheimer, prezes ds. Edukacji konsumenckiej w SmartCredit.com, promuje agresywne podejście do minimalizowania wykorzystania zadłużenia. Sugeruje, że idealnym rozwiązaniem jest saldo jak najbliższe zeru, a wskaźniki wykorzystania poniżej 10 procent są konieczne, jeśli chcesz znaleźć się wśród elitarnych pożyczkobiorców posiadających zdolność kredytową. W artykule z lutego 2011 r. „Jaki jest najlepszy procent zadłużenia karty kredytowej? Ulzheimer zauważył, że pożyczkobiorcy z oceną kredytową na poziomie 760 lub wyższym mają średni wskaźnik wykorzystania wynoszący 7 procent. Krótko mówiąc, Twoje szanse na utrzymanie doskonałej oceny kredytowej rosną, jeśli masz bardzo niskie zadłużenie na karcie kredytowej.

Ogólne postrzeganie

Wielu ekspertów finansowych zaleca utrzymywanie wykorzystania karty kredytowej poniżej 30% lub maksymalnie 50%. Elizabeth Ody, zastępca redaktora naczelnego Kiplinger’s Personal Finance, promuje 30-procentowy limit współczynnika w swoim artykule „Tame Your Credit Card Debt. Wskazuje, że jeśli wskaźniki kart przekraczają ten próg, musisz pilnie pracować, aby jak najszybciej spłacić saldo. W ten sposób poprawisz swoją zdolność kredytową, a także zdolność do uzyskania pożyczek i dobrych stawek w przyszłości.

Strefa zagrożenia

Niektórzy ludzie usprawiedliwiają znacznie wyższe wskaźniki wykorzystania kart, mając skromniejsze cele finansowe, po prostu nadążając za płatnościami kartą i unikając opłat za przekroczenie limitu. Możliwość terminowego dokonywania płatności kartą jest ważna i ma związek z historią płatności w Twojej ocenie kredytowej. W artykule Chicago Tribune z czerwca 2012 r. „The Top 5 Myths About Building Credit, pisarz Mike Dolen wskazuje, że chociaż bardzo niskie wykorzystanie pomaga w uzyskaniu zdolności kredytowej, ocena jest ogólnie uważana za wysoką i może zaszkodzić Twojemu wynikowi przy 70-procentowym wykorzystaniu. Wejście w zakres od 90 do 100 procent wykorzystania kredytu zwiększa ryzyko przekroczenia limitu, co prowadzi do opłat i dalszego pogorszenia wyniku.

Dochody i płatności

Oprócz wskaźnika wykorzystania kredytu musisz utrzymywać swoje miesięczne płatności na poziomie, który możesz wygodnie pokryć ze swoich dochodów. Dokładnie to, jaki to poziom będzie się różnić, w zależności od Twojej sytuacji osobistej. Ale na przykład większość pożyczkodawców hipotecznych będzie podejrzliwie przyglądać się Twojemu wnioskowi o pożyczkę mieszkaniową, jeśli łączne miesięczne spłaty zadłużenia, w tym spłata kredytu hipotecznego, podatku i ubezpieczenia, przekroczą 40 procent dochodu brutto. Ponieważ płatności związane z kredytem hipotecznym mogą z łatwością pochłonąć około 25 procent Twojego dochodu, oznacza to, że jeśli spodziewasz się posiadania własnego domu, nie powinieneś wydawać więcej niż około 15% swojego dochodu na płatności kartą kredytową.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy