Formularz 8863

17 lutego 2021

Dobra wiadomość: jeśli masz trudności z pokryciem kosztów czesnego, książek i niezbędnych przyborów szkolnych, możesz kwalifikować się do pomocy w postaci ulgi podatkowej. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych pomaga studentom zrównoważyć koszty edukacji policealnej poprzez ulgi podatkowe IRS na formularzu 8863. Czytaj dalej, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do uzyskania kredytów edukacyjnych na formularzu 8863; jeśli to zrobisz, pokażemy Ci, jak złożyć dokument IRS – i wyjaśnimy, ile możesz zaoszczędzić w tym sezonie podatkowym.

Użyj poniższych linków, aby poruszać się po wpisie:

Co to jest formularz 8863?

Formularz podatkowy 8863 to dwustronicowy dokument IRS używany do ubiegania się o kredyty edukacyjne. Kredyty edukacyjne mają na celu zrównoważenie

zaktualizowany pod kątem aktualnych informacji

Formularz podatkowy 8863 American Opportunity Credit (AOTC)

Co to jest ulga podatkowa American Opportunity?

AOTC to federalna ulga podatkowa, która pokrywa kwalifikowane wydatki na edukację opłacane podczas pierwszych czterech lat studiów. Część kredytu AOTC podlega zwrotowi, co oznacza, że ​​możesz otrzymać zwrot podatku, jeśli formularz 8863 obniży Twój rachunek podatkowy do zera, do 1000 USD.

Ile jest warte AOTC?Kwota AOTC jest określana na formularzu 8863 i jest obliczana (od 2019 r.) Jako 100% pierwszych 2000 USD wydatków kwalifikowanych, które zapłaciłeś za każdego kwalifikującego się studenta i 25% następnych 2000 USD wydatków kwalifikowanych zapłaconych za tego ucznia.

Aby otrzymać pełny kredyt AOTC z Formularzem 8863, Twój zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) musi wynosić 80 000 USD lub mniej (160 000 USD lub mniej w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim składających wnioski łącznie). Jeśli wartość Twojego MAGI przekracza 90 000 USD (lub 180 000 USD w przypadku osób składających wspólne dokumenty), nie kwalifikujesz się do otrzymania formularza IRS 8863, chociaż możesz otrzymać obniżoną kwotę, jeśli wartość Twojego MAGI wynosi od 80 000 do 90 000 USD (od 160 000 do 180 000 USD).

Formularz podatkowy 8863 Lifetime Learning Credit (LLC)

Chociaż LLC nie podlega zwrotowi, tak jak AOTC, nie ma ograniczeń co do liczby lat, o które można ubiegać się. LLC jest dostępna dla wszystkich lat kształcenia pomaturalnego oraz kursów umożliwiających zdobycie lub doskonalenie umiejętności zawodowych. Oznacza to, że LLC jest mniej restrykcyjna niż AOTC, ponieważ student nie musi zdobywać stopnia ani innych uznawanych poświadczeń edukacyjnych.

Co to jest Lifetime Learning Credit?LLC to świetny sposób na zrekompensowanie czesnego i opłat wymaganych za rejestrację lub uczestnictwo (w tym kwoty wymagane do zapłacenia instytucji za książki związane z kursem, materiały eksploatacyjne i sprzęt), jednak można o nią ubiegać się tylko raz na zwrot – nie na student.

Ile jest warta LLC?Od 2019 r. Możesz skorzystać z formularza podatkowego 8863, aby ubiegać się o zwrot do 2000 USD za zwrot.

Aby ubiegać się o pełną kwotę LLC, Twój MAGI musi wynosić 68 000 USD lub mniej (136 000 USD lub mniej, jeśli jesteś żonaty). Jeśli Twój MAGI przekracza którykolwiek z tych dwóch numerów, nie możesz ubiegać się o LLC na formularzu 8863, chociaż możesz otrzymać obniżoną kwotę kredytu za MAGI między 58 000 a 68 000 USD (116 000–136 000 USD, jeśli składasz wniosek wspólnie).

Formularz podatkowy 8863 Kredyty edukacyjneCoś, o czym należy pamiętać, wypełniając formularz IRS 8863: możesz ubiegać się o oba z tego samego zwrotu, ale tylko po jednym na studenta. Jeśli zdecydujesz się ubiegać się o AOTC w zeznaniu podatkowym za pomocą formularza 8863, nie możesz również ubiegać się o LLC dla tego samego ucznia w tym samym roku. Jeśli masz wiele osób na utrzymaniu zapisanych na studia wyższe, możesz wybrać, o który kredyt ubiegać się będzie na jednego studenta, na rok. Na przykład możesz ubiegać się o AOTC dla jednego ucznia i LLC dla innego w tym samym roku.

Należy zauważyć, że formularz 8863 przyznaje ulgę podatkową, a nie odliczenie. Oto różnica: ulgi podatkowe obniżają całkowity dochód podlegający opodatkowaniu, kredyty są odejmowane bezpośrednio od tego, co jesteś winien. Oznacza to, że Formularz 8863 może przynieść większe oszczędności w przeliczeniu na dolara niż gdzie indziej. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz post o ulgach podatkowych a odliczeniach podatkowych.

Nie jesteś pewien, czy kwalifikujesz się do kredytów edukacyjnych Form 8863? Spójrzmy.

Kto kwalifikuje się do formularza podatkowego 8863 kredytów edukacyjnych?

Zgodnie z formularzem IRS 8863, aby kwalifikować się do AOTC student musi:

 • Dążyć do uzyskania stopnia naukowego lub innego uznanego wykształcenia;
 • Być zapisanym na co najmniej pół etatu na co najmniej jeden okres akademicki na początku roku podatkowego (IRS definiuje „okres akademicki jako semestry, trymestry, kwartały lub inny okres studiów określony przez szkołę, np. sesja)Nie ukończył pierwszych czterech lat studiów wyższych na początku roku podatkowego i nie ubiegał się o AOTC ani poprzedni kredyt Hope przez ponad cztery lata podatkoweNie mieć wyroku skazującego za narkotyki pod koniec rokuNieco łatwiej jest zakwalifikować się do LLC i ubiegać się o nią za pomocą Formularza 8863, który jest mniej restrykcyjnym kredytem edukacyjnym. Aby kwalifikować się do LLC , musisz spełnić następujące warunki:

  • Zapisywać się lub brać udział w kursach w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej
  • Brać udział w kursach szkolnictwa wyższego w celu uzyskania dyplomu, uznanego wykształcenia lub umiejętności zawodowychZapisać się na co najmniej jeden okres akademicki rozpoczynający się w roku podatkowymJak obliczyć MAGIAby kwalifikować się do AOTC lub LLC, zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) musi spełniać wymagania dotyczące dochodu. Oto jak obliczyć MAGI:

   • Znajdź swój skorygowany dochód brutto na formularzu IRS 1040
   • Dodaj wszystkie potrącenia pobrane z tytułu składek IRA, odsetek od pożyczki studenckiej lub czesnegoDodaj połowę podatku od samozatrudnieniaDodaj swój pasywny dochód lub stratęDodaj wykluczony dochód zagranicznyDodaj wszelkie straty z tytułu wynajmuDodaj odsetki z obligacji oszczędnościowych EEDodaj koszty adopcji opłacane przez pracodawcęDodaj straty z partnerstwa notowanego na giełdzieZdefiniowano uprawnioną instytucję edukacyjnąWedług serwisu IRS kwalifikującą się instytucją edukacyjną jest każda szkoła oferująca wyższe wykształcenie poza liceum. Przykłady kwalifikujących się instytucji edukacyjnych obejmują:

    • Uczelnie
    • UniwersytetySzkoły handloweInstytucje policealne kwalifikujące się do pomocy dla studentów z Departamentu Edukacji Stanów ZjednoczonychKtóre wydatki nie są pokrywane przez AOTC i LLC?
    • Transport
    • Zakwaterowanie i wyżywienieUbezpieczenieKoszty leczeniaOpłaty studenckie, chyba że są wymagane do rejestracji lub uczestnictwaTe same wydatki pokrywane z wolną od podatku pomoc edukacyjnąTe same wydatki, które wykorzystano do innych ulg podatkowych, kredytów lub korzyści edukacyjnychInstrukcje dotyczące formularza IRS 8863

     Aby ubiegać się o kredyt edukacyjny AOTC lub LLC, korzystając z formularza podatkowego 8863, musisz mieć pod ręką swój formularz 1098-T. Dokument ten jest zwykle dostarczany przez szkołę i przedstawia kwotę rozliczoną lub otrzymaną za dany rok.

     Należy pamiętać, że kwota podana w formularzu 1098-T może nie być tą samą liczbą, którą zgłaszasz w formularzu 8863. Pamiętaj, aby przeczytać kwalifikowane wydatki na formularzu 8863, takie jak pokój i wyżywienie, aby określić kwotę kredytu, może żądać.

     Postępuj zgodnie z instrukcjami Formularza 8863 wiersz po wierszu, zwracając uwagę na pewne spekulacje, jak widać w wierszach 4 i 7. Dołącz formularz podatkowy 8863 do formularza 1040 lub jego odpowiednika i pamiętaj, aby wypełnić oddzielną Część III na stronie 2 dla każdego ucznia.

     Wskazówki dotyczące formularza IRS 8863

     Zachowaj ostrożność podczas ubiegania się o kredyt edukacyjny na formularzu 8863. Jeśli IRS przeprowadzi audyt Twojego zeznania i uzna Twoje roszczenie za nieprawidłowe lub nie posiadasz niezbędnych dokumentów potwierdzających, że się kwalifikujesz, może być konieczne zwrócenie kredytu edukacyjnego wraz z odsetkami.

     Jeśli nie masz pewności, jak rozliczać podatki jako student, zaufaj zespołowi w Community Tax. Zobaczymy, czy kwalifikujesz się do kredytów edukacyjnych Form 8863, a także sprawdzimy, czy nie ma innych kredytów, odliczeń i odpisów, do których możesz się kwalifikować, gdy jesteśmy na tym etapie. Jeśli chcesz jak najlepiej wykorzystać swoje zeznanie podatkowe w tym roku i chcesz zaoszczędzić więcej, niż myślałeś, że to możliwe, skorzystaj z usług składania zeznań podatkowych w społeczności.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy