Handel marżą: Pożyczanie z szansą na większe zyski

17 lutego 2021
Category: Limit Kredytowy

Czy będziesz płacić gotówką czy kredytem? Nie tylko detaliści pytają.

Zakładając konto maklerskie, inwestorzy są pytani, czy chcieliby również otworzyć konto gotówkowe lub depozytowe. Ale co to znaczy?

Konto depozytowe zwiększa siłę nabywczą inwestora, umożliwiając mu pożyczanie pieniędzy na zakup akcji. (Na rachunku pieniężnym wydatki inwestora są ograniczone do kwoty zdeponowanych pieniędzy). Dzięki dźwigni finansowej inwestor może osiągnąć wyższe zyski. Z drugiej strony, handel z depozytem zabezpieczającym naraża handlowców na straty, które mogą przekroczyć ilość gotówki, którą mają pod ręką, aby spłacić pożyczkę.

Jak działa handel z depozytem zabezpieczającymZałóżmy, że inwestor chce kupić 200 udziałów firmy, która obecnie jest handlowana za 30 USD za akcję, ale ma tylko 3000 USD na swoim koncie maklerskim. Decyduje się wykorzystać tę gotówkę, aby zapłacić za połowę (100 udziałów), a pozostałe 100 udziałów kupuje na marżę, pożyczając 3000 USD od swojego biura maklerskiego.

W przypadku zwycięskiego scenariusza załóżmy, że cena akcji wzrośnie o 33% do 40 USD: zysk w wysokości 10 USD na akcję z 200 akcji wynosi 2000 USD. Czapki z głów dla inwestora: Marża pozwoliła jej zapłacić zaledwie 50% ceny zakupu akcji i zatrzymać 100% zysków po spłacie pożyczonych pieniędzy. Kupując akcje z marżą, inwestor uzyskał 66% zwrotu z 3000 USD, które zapłacił z własnej kieszeni.

Obrót depozytem zabezpieczającym może być ryzykowny (i kosztowny) dla inwestorów bez know-how i środków finansowych do obsługi pożyczki.

Jednak nie każda inwestycja jest wygrana. W scenariuszu ze stratą akcje zyskują na wartości, a cena akcji spada z 30 do 20 dolarów. 33% strata dla inwestora płacącego gotówką to 66% strata dla inwestora, który nabył akcje z depozytem zabezpieczającym. Chociaż wyłożyła zaledwie 3000 dolarów na zakup akcji, otrzymuje 100% strat w wysokości 2000 dolarów. (Pamiętaj, że straciła 1000 USD z początkowej inwestycji gotówkowej 3000 USD i kolejne 1000 USD z 3000 USD zakupionych na kredyt).

A jeśli cena akcji wzrośnie jeszcze bardziej, powiedzmy, do 10 dolarów za akcję? Całkowita wartość inwestycji wynosi teraz zaledwie 2000 USD, ale inwestor potrzebuje 3000 USD, aby spłacić pożyczkę. Nawet po tym, jak sprzedaje pozostałe udziały, aby spłacić pożyczkę, nadal jest winna dodatkowe 1000 USD. Oznacza to całkowitą stratę w wysokości 4000 USD (jej pierwotna inwestycja w wysokości 3000 USD plus dodatkowe 1000 USD na spełnienie warunków pożyczki). Auć.

Podstawy pożyczki z depozytem zabezpieczającymJak ilustruje powyższy przykład, handel z marżą może być ryzykownym i kosztownym biznesem dla inwestorów bez know-how i środków finansowych do obsługi pożyczki. Przyjrzyjmy się więc niektórym szczegółom pożyczek z depozytem zabezpieczającym, zaczynając od kilku kluczowych elementów pożyczki:

 • Podobnie jak w przypadku pożyczki zabezpieczonej, pożyczka z depozytem zabezpieczającym wymaga od inwestora zabezpieczenia, które działa jak depozyt zabezpieczający. Wartość aktywów przechowywanych na rachunku inwestora – w tym gotówka i wszelkie inwestycje, takie jak akcje i fundusze inwestycyjne – stanowią zabezpieczenie pożyczki. Co najmniej większość brokerów wymaga od inwestorów utrzymywania 2000 USD na koncie w celu pożyczenia z depozytem zabezpieczającym.
 • Limit kredytowy – kwota, jaką inwestor może pożyczyć – jest określany na podstawie ceny nabywanego aktywa oraz wartości zabezpieczenia. Zazwyczaj broker zezwala inwestorowi na pożyczenie do 50% ceny zakupu akcji do dowolnej kwoty zabezpieczenia na koncie. Załóżmy na przykład, że chcesz kupić akcje akcji o wartości 5000 USD i odłożyć połowę tej kwoty na marżę. Będziesz potrzebować wystarczającej ilości gotówki na koncie (zwanej również „początkowym depozytem zabezpieczającym), aby pokryć 2500 USD z karty, aby pożyczyć pozostałe 2500 USD z depozytu zabezpieczającego.
 • Jak w przypadku każdej pożyczki, pożyczkobiorca jest obciążany odsetkami. Dom maklerski ustala stopę procentową pożyczki, ustalając stopę bazową i dodając lub odejmując procent w oparciu o wielkość pożyczki. Im większa pożyczka na marżę, tym niższe oprocentowanie marży. Aby posłużyć się przykładem z dużego biura maklerskiego, pod koniec 2017 r. Inwestor, który chciał pożyczyć do 24 999 USD, zapłaci 8,5% odsetek od tej pożyczki, podczas gdy inwestor pożyczający 100000 USD do 249 999 USD zapłaciłby efektywną stopę 7%. Odsetki są naliczane co miesiąc i wpływają na saldo depozytu zabezpieczającego. Kiedy aktywa zostaną sprzedane, wpływy w pierwszej kolejności przeznaczone są na spłatę pożyczki zabezpieczającej.Chociaż pożyczki z depozytem zabezpieczającym mają pewne cechy wspólne z tradycyjnymi pożyczkami, diabeł – i niebezpieczeństwo – tkwi w różnicach.

  »Potrzebujesz rachunku maklerskiego? Zobacz nasze typy dla najlepszych brokerów.

  Wymagania dotyczące utrzymania i wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającegoW przypadku tradycyjnej pożyczki (na przykład hipoteki) wartość aktywów zakupionych za pożyczone pieniądze nie ma wpływu na warunki pożyczki po podpisaniu dokumentów.

  Jeśli roczna sprzedaż domów w okolicy jest powolna, a algorytm Twojej ulubionej wyszukiwarki nieruchomości mówi, że Twój dom jest wart mniej niż to, co za niego zapłaciłeś, oznacza to jedynie stratę papieru. Bank nie podniesie Twojego oprocentowania ani nie poprosi Cię o ponowne złożenie wniosku o pożyczkę. Pożyczkodawca nie zmusi Cię też do sprzedaży domu, a jeśli tego nie zrobisz, posiadaj samochód i sprzedaj go za gotówkę.

  Ale gdyby kredyty hipoteczne działały jak pożyczki z depozytem zabezpieczającym, to byłby dokładnie taki scenariusz, z jakim spotkałby się właściciel domu.

  Pożyczki z depozytem zabezpieczającym, w przeciwieństwie do kredytów hipotecznych, są zawsze uzależnione od stale zmieniającego się poziomu środków pieniężnych i papierów wartościowych (zabezpieczenia kredytu) na rachunku maklerskim inwestora. Aby zachować zgodność z warunkami pożyczki zabezpieczającej, inwestorzy muszą utrzymywać minimalny poziom środków pieniężnych i papierów wartościowych na swoim rachunku lub „poziom utrzymania brokera.

  FYI Trading Margin
 • Obrót depozytem zabezpieczającym nie jest dozwolony na kontach emerytalnych, takich jak IRA.
 • Złożenie wniosku o konto z depozytem zabezpieczającym może spowodować trudne zapytanie o kredyt.Zarząd Rezerwy Federalnej nie zezwala inwestorom na kupowanie akcji groszowych, akcji, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zbytu lub akcji niektórych pierwszych ofert publicznych z depozytem zabezpieczającym.Poziom utrzymania może się różnić w zależności od tego, jak ryzykowne jest uznanie przez brokera zapasów objętych depozytem zabezpieczającym.W przypadku niektórych rodzajów transakcji – zwłaszcza krótkiej sprzedaży – inwestorzy są zobowiązani do posiadania rachunku zabezpieczającego.Jeśli wartość tych papierów spadnie, a zabezpieczenie spadnie poniżej poziomu utrzymania (co może się zdarzyć, gdy spadnie którakolwiek z akcji w portfelu, w tym te zakupione z depozytem zabezpieczającym), broker wyda „wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

  W tym momencie inwestor ma od kilku godzin do kilku dni na doprowadzenie wartości rachunku do minimalnego poziomu obsługi. Może to zrobić, wpłacając więcej gotówki lub sprzedając akcje (lub zamykając pozycje opcji), aby zwiększyć ilość gotówki na koncie.

  Nie dotrzymaj terminu wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a broker zdecyduje, które akcje lub inne inwestycje zlikwidować, aby ustawić konto w porządku.

  Inne zagrożenia związane z handlem z depozytem zabezpieczającymCzy denerwuje Cię groźba wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub alimentów? To całkiem rozsądna reakcja.

  Wartości akcji stale się zmieniają, co grozi inwestorom spadkiem poniżej poziomu utrzymania. Dodatkowym ryzykiem jest to, że firma maklerska może w dowolnym momencie podnieść wymogi dotyczące utrzymania bez konieczności wcześniejszego powiadamiania, zgodnie z zapisami zawartymi drobnym drukiem w większości umów dotyczących pożyczek zabezpieczających.

  Niezależnie od tego, co wywołuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub powoduje, że na koncie inwestora nie osiągnięto minimalnego poziomu obsługi, handel depozytem zabezpieczającym może prowadzić do różnego rodzaju zacięć finansowych, w tym:

  • Zmuszenie do ponoszenia strat. Jeśli pokrycie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wymaga od Ciebie sprzedaży akcji, okazja do zatrzymania akcji, aby sprawdzić, czy odzyska ona straty po stracie, jest poza stołem.
  • Krótkoterminowa sprzedaż, która powoduje naliczenie podatku. Inwestorzy handlujący na podlegającym opodatkowaniu rachunku maklerskim muszą rozważyć, które akcje lub akcje wystawili na sprzedaż, aby uniknąć wyższego krótkoterminowego podatku od zysków kapitałowych. I pamiętaj, nie masz wpływu na to, w jaki sposób akcje są sprzedawane, jeśli broker musi dostosować swoje konto do wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. (Na plus: w niektórych przypadkach odsetki od pożyczek z depozytem zabezpieczającym można odliczyć od podatku od dochodu z inwestycji).
  • Warunki pożyczki, które przynoszą zyski z inwestycji jelitowych. Podobnie jak w przypadku każdego długu, matematyka działa na twoją korzyść tylko wtedy, gdy inwestycja, którą dokonujesz, przewyższa oprocentowanie pożyczki. To stosunkowo wysoki słupek ze stopami pożyczki na marżę w przedziale od 7% do 9%.
  • Hit na koncie. Podobnie jak w przypadku tradycyjnej pożyczki, niespłacenie pożyczki zgodnie z warunkami umowy może prowadzić do negatywnej oceny w raporcie kredytowym pożyczkobiorcy.
  • Narażenie na większe straty. Jak zilustrowano w powyższym przykładzie, kupowanie z depozytem zabezpieczającym może prowadzić do utraty większej ilości pieniędzy na transakcji niż w przypadku zablokowania gotówki, którą miałeś pod ręką.OstrożniePożyczki z depozytem zabezpieczającym, podobnie jak karty kredytowe, mogą być pomocnym narzędziem dźwigni. Inwestorom, którzy rozumieją ryzyko i mają duże doświadczenie w inwestowaniu, handel na podstawie depozytu zabezpieczającego może zwiększyć zyski i otworzyć możliwości handlowe. Po prostu pamiętaj o przestrzeganiu wszystkich ostrzeżeń dotyczących pożyczki z depozytem zabezpieczającym i nie wchodź, dopóki nie wiesz dokładnie, w co się pakujesz.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy