Historia sprawozdawczości kredytowej – informacje dla biur kredytowych

17 lutego 2021
Category: Biur Kredytowych
Napisane przez: Kristy Welsh
Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe i dokładne raportowanie Twojej historii kredytowej?

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2017 r

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wszystkie te informacje pojawiają się w Twoim raporcie kredytowym? Jeszcze lepiej, kto jest odpowiedzialny za upewnienie się, że informacje w raporcie kredytowym są dokładne i poprawne? To jest pytanie za milion dolarów i nie jesteś sam, zastanawiając się, jak przebiega ten cały proces gromadzenia historii kredytowej.

Za raportowanie Twojej historii kredytowej odpowiadają dwa podmioty: biura informacji kredytowej oraz firma raportująca Twoją historię płatności dostarczająca informacje . Firmy, które zgłaszają takie informacje, mogą być firmami zajmującymi się kartami kredytowymi, kredytami hipotecznymi lub pożyczkami samochodowymi. Informacje o koncie biura informacji kredytowej mogą być tylko tak dokładne, jak informacje podane przez dostawcę informacji. Jednak biuro informacji kredytowej często może pobrać prawidłowe informacje i nieprawidłowo je zgłosić.

Z biegiem lat Federalna Komisja Handlu odnotowała spadek liczby otrzymywanych skarg w związku z niedokładnymi informacjami w raportach kredytowych. Mimo że liczba skarg zmniejszyła się, ostatnie badania przeprowadzone przez liczne źródła wiadomości wykazały, że 25 procent raportów kredytowych zawiera niedokładne dane na tyle poważne, by odmówić komuś kredytu, a 70 procent raportów kredytowych zawiera jakiś rodzaj niedokładności. Chociaż prawdą jest, że duża ilość danych, którymi dysponują biura informacji kredytowej, sprawia, że ​​trudno jest im nadążyć, są to korporacje nastawione na zysk, które mogłyby zrobić więcej ze swoimi zyskami, aby upewnić się, że posiadane przez nie dane są dokładne.

Ustawodawstwo FACTA, uchwalone w 2003 r., Pozwoliło konsumentom bezpośrednio kwestionować dostarczycieli informacji na temat informacji zawartych w ich raportach kredytowych. Ponadto przewidziano, że FTC musi opracować zasady szczegółowo określające, w jaki sposób należy prowadzić spory z podmiotami dostarczającymi informacje. Siedem lat później, w 2010 roku, FTC ostatecznie opublikowała zasady dotyczące sporów ze strony dostawców informacji. Nowe zasady weszły w życie 1 lipca 2010 r.

Aby uzyskać instrukcje, jak spierać się bezpośrednio z dostawcą informacji, przeczytaj ten artykuł o tak zwanej metodzie 623.

Przed zmianami w FCRA konsumenci nie mogli kwestionować negatywnych informacji w raporcie kredytowym nikomu poza biurami informacji kredytowej. Tylko najbardziej poszkodowani konsumenci faktycznie walczyli z bankami za odmowę skorygowania niedokładnych raportów do agencji informacji kredytowej.

W okresie od 1997 do 2002 roku, zanim prawo weszło w życie, konsumenci musieli poświęcić pieniądze, czas i zasoby, aby naprawić problemy wynikające z niedokładnych raportów dostarczycieli informacji. Ciężar dowodu i koszty jego zebrania spadły na konsumenta.

Żaden list nie ilustruje tego lepiej niż poniższy, przesłany przez Denise Richardson, która udzieliła mi zgody na opublikowanie tego listu i jej nazwiska. Fleet Mortgage (obecnie Bank of America) poinformował o niedokładnym przejęciu hipoteki w swoim raporcie kredytowym. Od napisania tego listu Denise z powodzeniem pozwała Fleet Mortgage, Equifax, Experian i TransUnion i wygrała znaczną sumę pieniędzy. Jej celem było nie tylko wyczyszczenie jej raportu kredytowego, ale także zmiana Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i uważamy, że mogła faktycznie wpłynąć na reformy FCRA.

List Denise nie był w żaden sposób modyfikowany ani edytowany.

W 1988 roku zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny w banku. Po rozwiązaniu sporu, w tym czasie w 1994 roku, spłaciliśmy z mężem ten kredyt hipoteczny, którego spłaty nigdy nie przegapiliśmy ani nigdy nie spóźnialiśmy się z płatnością. Otrzymaliśmy zwolnienie z kredytu hipotecznego, które zostało niezwłocznie należycie zarejestrowane w odpowiednim rejestrze czynów. Około 1 rok później skontaktowano się z nami telefonicznie i pocztą, że zostaniemy przejęci, jeśli ten sam kredyt hipoteczny (który został spłacony) nie został zaktualizowany, ponieważ twierdzili, że jesteśmy winni trzymiesięczne płatności. Skontaktowałem się z senatorem Rosenbergiem, który w tym czasie był przewodniczącym Komisji Bankowej, który w zamian skontaktował się z Legislative Banking Liaison w celu skontaktowania się z tym bankiem w celu wyjaśnienia sprawy.

Następnie otrzymałem list z banku, w którym poinformował mnie, że poprawiali swój błąd i swoje komputery, aby to odzwierciedlić, i przekazał powiadomienia do wszystkich odpowiednich biur kredytowych. Ostatnio ponad rok lub dłużej ten bank został sprzedany innemu bankowi narodowemu.

Kilka miesięcy później, kiedy mój mąż i ja byliśmy na Florydzie, próbowaliśmy wspólnie podpisać samochód dla mojego pasierba. Powiedziano nam, że mamy wyjątkowo dobry kredyt, z wyjątkiem „odpisu hipotecznego w tym samym dużym banku. Ku naszemu szokowi musieliśmy wyjaśnić, że nigdy nie mieliśmy odpisu. Po powrocie do domu natychmiast skontaktowałem się z bankiem i otrzymałem odesłane faksem zawiadomienie, w którym napisano „Błąd banku, poprawiając te błędne informacje i powiedziałem, że faksują do wszystkich biur kredytowych. Znowu myśleliśmy, że trzeba to w końcu poprawić i na koniec.

Kilka miesięcy później próbowaliśmy podpisać kontrakt na samochód dla mojej córki. Ku naszemu przerażeniu, zdumiewające, znowu wydarzył się ten sam scenariusz. Odmowa za „umorzenie kredytu hipotecznego! Natychmiast skontaktowałem się z przedstawicielem banku, który wysłał mi ostatni list, i powiedział mi, że to NIE ich wina, że ​​usunęli moje nazwisko ze swojego systemu i że zostało poprawione. Kwestionowałem raporty z biurami kredytowymi i bankiem na piśmie, nalegając, aby przejrzeli moją dokumentację (tj. Zwolnienie z kredytu hipotecznego) i usunęli niewłaściwie ponownie wprowadzone błędne informacje i odzwierciedlili mój spór.

Mniej więcej w czerwcu 1997 roku mój mąż odpowiedział na ofertę darmowego gazu, jeśli złożył wniosek o kartę kredytową BP Gas. Zgłosił się. Nasza niesamowita odpowiedź brzmiała: „Odmowa umorzenia kredytu hipotecznego. Po otrzymaniu zawiadomienia natychmiast skontaktowałem się z przedstawicielem banku. jeszcze raz i powiedziano mu w sposób jednoznaczny, aby NIE kontaktować się z nim ponownie, ponieważ nie był odpowiedzialny za błędne informacje! Napisałem do raportów kredytowych i ponownie stwierdziłem, że nie tylko ponownie zgłosił bank, ale również dodali dodatkowy „odpis hipoteczny, który odzwierciedlał inny numer konta i bez skrupułów wprowadzili i odzwierciedlili rzekome faktyczne daty w 1996 r. 90-dniowe opóźnienia w płatnościach (tj. Marzec 1996 r., 90 dni opóźnienia i październik 1996 r., 90 dni opóźnienia).

W tym momencie oznaczało to, że mieliśmy dwa odpisy hipoteki w tym konkretnym banku z dwoma różnymi numerami kont i kilkoma 90-dniowymi opóźnieniami w spłacie każdego z nich.

Przeprowadzono więcej ponownych dochodzeń i sporów, a jedno biuro informacji kredytowej wskazało, że poprawiło i usunęło je z naszego raportu. Jedno biuro odesłało list, w którym stwierdził, że „po naszym dochodzeniu z dostawcą okazało się, że informacje są prawidłowe. Niesamowite, że usunęli tylko dodatkowy, zduplikowany odpis hipoteczny, który zawierał inny numer konta! Więcej sporów i ponownych dochodzeń z nadzieją, że to na zawsze i ostatecznie zostanie naprawione.

Około sierpnia 1998 roku otrzymaliśmy list z żądaniem od firmy windykacyjnej, która stwierdziła, że ​​kupiła nasz dług hipoteczny od tego banku i żąda ponad 21 000 dolarów plus narosłe odsetki. Byliśmy przerażeni. Kwestionowaliśmy błędne informacje telefonicznie i na piśmie i nadal otrzymywaliśmy zawiadomienia z żądaniem zapłaty oraz wskazania, że ​​„zastosują wszelkie dostępne środki w celu odzyskania tego długu. Podczas jednej rozmowy telefonicznej stwierdzili, że zażądali drugiego dochodzenia od dostawcy, ponieważ bank nigdy nie odpowiedział w wymaganym terminie wyznaczonym im przez prawo, a oni nadal nie odpowiedzieli na ich pierwsze żądanie. W rzeczywistości kobiety powiedziały mi, że jeśli to, co jej mówiłem, było prawdą, zgodnie z prawem nie powinny zgłaszać tych informacji,nie powinni się z nami kontaktować i nigdy nie powinni „sprzedawać im tego nieistniejącego długu.

Ku mojemu przerażeniu ponownie, kiedy otrzymałem nowe raporty kredytowe, ta nowa firma windykacyjna była teraz dodatkowo wymieniona w naszych raportach jako nieściągalne długi, w windykacji i odzwierciedlała kolejny odpis hipoteczny. W tym czasie, wyczerpany emocjonalnie i fizycznie, poszedłem do adwokata, ponieważ nie mogłem już znieść ogromnego niepokoju i niepokoju emocjonalnego. Ten cały koszmar odcisnął swoje piętno zarówno na moim mężu, jak i na mnie.

To, czego się później dowiedziałem, było równie frustrujące i przytłaczająco przerażające. Dowiedziałem się, że chociaż celem Kongresu stojącym za Statutem Fair Credit Reporting Act (FCRA) było zapewnienie, że konsumenci są chronieni przed niedokładnymi raportami kredytowymi, jej zmiany przyniosły odwrotny skutek! Art. 623, ze zmianami, w szczególności zabrania konsumentom pozywania dostawców informacji i zezwala na egzekwowanie przepisów statutu jedynie przez biuro Prokuratora Generalnego i Komisję ds. Sprawiedliwego Handlu. Po skontaktowaniu się z obydwoma urzędami polecono mi kontakt z prawnikiem, ponieważ nie zajmowali się oni indywidualnymi skargami, a jedynie sprawami zbiorowymi.

Po wyczerpaniu mojej zdolności do nakłonienia osoby dostarczającej te informacje lub biur kredytowych do wysłuchania mnie i podjęcia działań naprawczych, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu naszej reputacji kredytowej, stwierdzam, że jestem zmuszony do prowadzenia kosztownych procesów sądowych przeciwko 5 dużym korporacjom. Prawa, które mają chronić konsumentów, mają najwyraźniej ogromne luki, które lobbystom płatnych banków najwyraźniej udało się włączyć do FCRA, uniemożliwiając konsumentom uzyskanie zamierzonej ochrony.

Mój adwokat wysłał do banku list z rozdziału 93A z Massachusetts (nieuczciwe i zwodnicze praktyki) w listopadzie, w którym powiadomił bank, że ma 30 dni na odpowiedź i zażądał od niego oczyszczenia naszego kredytu. W ich pisemnej odpowiedzi otrzymanej z powrotem stwierdzono, że nasz kredyt „został wyjaśniony i rozliczony od połowy grudnia. Mam list z 9 stycznia 1999 r., W którym mój mąż został ponownie upokorzony i odmówiono mi wydania karty kredytowej o niższym oprocentowaniu, mimo że posiadamy wyjątkowy kredyt poza tymi błędnymi informacjami. To niewiarygodne, mimo że zostali odpowiednio powiadomieni w listopadzie, że ich błędy nadal wpływają na naszą reputację, niesłusznie w styczniu 1999 r. Nie podjęli żadnych skutecznych środków w celu naprawienia swoich działań. Ponadto nasz najnowszy raport kredytowy z 19 stycznia,1999 wykazał, że ich błędy były większe.

W dniu 29 stycznia 1999 r. Otrzymaliśmy żądaną aktualizację raportu kredytowego. Nie tylko nadal odzwierciedlał niepoprawne obraźliwe informacje i bankowe „odpisy hipoteczne, ale teraz zawierał zapytanie z tego banku, który najwyraźniej zażądał kopii naszego raportu kredytowego bez naszej zgody i bez dopuszczalnego celu. Niesamowicie i lekkomyślnie zgłosili cel uzyskania naszego raportu jako „cele zbierania! Byliśmy upokorzeni, upokorzeni i zszokowani, że ten bank po raz kolejny zlekceważy nasze prawa. Czuliśmy się kolejną ofiarą dwóch dodatkowych niepotrzebnych zapytań (banku i firmy obsługującej karty kredytowe), które nie tylko mają wpływ na naszą historię kredytową, ale równie ważny jest nasz kredyt „Risk Score dla przyszłych pożyczek i stóp procentowych.Wyniki są obliczane na podstawie zapytań oraz dobrej / złej historii kredytowej. Dostarczyliśmy im już informacje potrzebne do poprawienia tych informacji. Nie mieli, musieli zażądać raportu kredytowego, szczególnie pod fałszywym i wprowadzającym w błąd pretekstem, i powinni byli wiedzieć, że wpłynie to negatywnie na nasz kredyt.

Próbując uzyskać pożyczkę lub kartę kredytową w takich okolicznościach, tylko pogłębia to problem poprzez dalsze niszczenie naszego kredytu ze względu na fakt, że nasze raporty kredytowe będą nadal otrzymywać dodatkowe zapytania, a tym samym jeszcze bardziej obniżą naszą zdolność kredytową! Płacimy wyższe oprocentowanie naszych obecnych kart kredytowych z powodu ich błędów i nie możemy uzyskać ani skonsolidować do niższego oprocentowania kredytu lub karty kredytowej, dopóki nie skorygują i nie powiadomią wszystkich zaangażowanych firm i biur kredytowych.

Naszą jedyną opcją jest teraz wszczęcie postępowania sądowego przeciwko bankowi, firmie windykacyjnej i trzem biurom kredytowym. Nie powinienem być zmuszany do kosztownych postępowań sądowych i znosić ich aktów zniesławienia, kiedy jesteśmy niewinnymi konsumentami, którzy nie zrobili nic złego. Staramy się zwrócić uwagę ustawodawców, aby skorygowali prawa, które zostały stworzone, aby chronić nas przed skutkami niedokładnych raportów kredytowych i pociągnąć dostawców do odpowiedzialności za ich umyślne i niedbałe działania, które rujnują naszą reputację. FCRA twierdzi, że możemy pozwać biura kredytowe, ale nie dostarczycieli, ale to dostawcy dostarczają i zgłaszają niedokładne informacje. Biura kredytowe obwiniają banki, a banki obwiniają biura kredytowe, a konsumenci muszą udowadniać swoją niewinność i bronić zniszczonej reputacji.

Kongresowym celem FCRA jest ochrona nas przed tym skandalicznym zachowaniem, a jednocześnie zabierają nam dostęp do sądów i prawo do pozywania „meblarzy. FCRA powinna przynajmniej określić kary i grzywny w przypadku, gdy nie przestrzegają przepisów. Jesteśmy całkowicie niewinni, ale musimy teraz znosić długie i kosztowne spory sądowe przeciwko 5 dużym korporacjom, aby otrzymać to, czego wszyscy konsumenci powinni oczekiwać i zasługują na dokładne raportowanie kredytowe.

Jestem zdeterminowany, aby zmienić FCRA, aby Kongres wysłuchał błagań konsumentów i podniósł świadomość konsumentów na temat niesprawiedliwości ustawy o uczciwej sprawozdawczości kredytowej. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł mi pomóc w tym przedsięwzięciu.

Dzięki i pozdrawiam

Denise Richardson

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy