Jak banki obsługują kredyt hipoteczny, gdy ktoś umiera?

17 lutego 2021
Category: Kredyt Hipoteczny

Kto jest właścicielem domu, jeśli ktoś umrze i nadal ma na nim pieniądze?

Kiedy ktoś umiera, powstaje majątek. Majątek obejmuje jego majątek oraz zobowiązania, w tym długi. W przypadku istnienia zabezpieczonego długu, takiego jak hipoteka mieszkaniowa, pożyczkodawca ma prawo do zajęcia zabezpieczenia, jeśli dług pozostaje niespłacony. Oznacza to, że kredyt hipoteczny przetrwa śmierć jego posiadacza i może skutkować przejęciem nieruchomości.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)W większości przypadków bank ma prawo żądać pełnej kwoty kredytu hipotecznego po śmierci wierzyciela, chyba że spadkobiercy zmarłego spłacą saldo lub zaciągną kredyt.

Klauzula dotycząca sprzedaży

Śmierć osoby zwykle skutkuje pełną spłatą zabezpieczonych długów. Wiele umów hipotecznych zawiera również klauzulę „należna przy sprzedaży, która pozwala pożyczkodawcy zażądać pełnej spłaty w przypadku, gdy pożyczkobiorca sprzedaje lub przenosi nieruchomość. Jeśli jednak pożyczkobiorca umiera, federalny Garn-St. Ustawa Germain zabrania pożyczkodawcom „przyspieszania kredytów hipotecznych. Oznacza to, że tak długo, jak ktoś kontynuuje spłatę kredytu hipotecznego zgodnie z wymaganiami , pożyczkodawca nie może wyegzekwować klauzuli należnej przy sprzedaży.

Wypłata vs. założenie

Kredyty hipoteczne nie są unieważniane w przypadku śmierci kredytobiorcy. Zamiast tego „ podążają za własnością . Pomimo zmiany właściciela pożyczka pozostaje zabezpieczona gruntem i budynkami. Spadkobiercy, którzy dziedziczą nieruchomość, mogą potrzebować (lub wybrać) spłatę hipoteki; jest to łatwiejsze, gdy w domu zgromadzono wystarczający kapitał na pokrycie salda kredytu hipotecznego.

Pożyczkodawca może również zezwolić spadkobiercom na zaciągnięcie kredytu hipotecznego przy takim samym oprocentowaniu i harmonogramie spłaty lub na refinansowanie kredytu, co zmieniłoby warunki spłaty. W niektórych przypadkach spadkobiercy będą musieli spłacić stary kredyt, a następnie zakwalifikować się do nowego kredytu hipotecznego.

Sprzedaż lub wykluczenie

Jeśli nie ma wystarczających środków na utrzymanie hipoteki pożyczkodawca może zmusić spadkobierców do sprzedaży . Wpływy ze sprzedaży zostałyby najpierw przeznaczone na pokrycie niespłaconego salda kredytu hipotecznego, a pozostała część należna byłaby spadkobiercom. Nawet jeśli zostanie sprzedany, dom z niewystarczającym kapitałem własnym, aby zaspokoić saldo kredytu hipotecznego, nadal podlegałby egzekucji. Nowi właściciele straciliby dom na rzecz pożyczkodawcy, chyba że są w stanie spłacić, przejąć lub refinansować stare saldo pożyczki.

Spłata nieruchomości i pożyczki gwarantowane

Testament może również przenieść dom na spadkobiercę, spłacając jednocześnie dług hipoteczny z majątku spadkowego. Spłata pożyczki musi nastąpić, zanim spadkobierca będzie mógł przejąć dom na własność. W przypadku pożyczki zabezpieczonej FHA lub VA gwarancja spłaty pożyczkodawcy w przypadku zwłoki pożyczkobiorcy nie ma zastosowania – spadkobiercy nieruchomości i spadkobiercy nadal odpowiadają za spłatę hipoteki .

Ubezpieczenie na życie Vs. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Wielu pożyczkodawców i firm ubezpieczeniowych oferuje „ubezpieczenie ochrony kredytu hipotecznego (MPI), które oddzielnie gwarantuje pełną płatność w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Wypłata z tej polisy ubezpieczeniowej trafia bezpośrednio do pożyczkodawcy, a nie do spadkobierców. Wadą jest to, że polisa MPI spada z każdym rokiem ponieważ obejmuje tylko niespłacone saldo kredytu hipotecznego.

Inną opcją ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego na wypadek śmierci kredytobiorcy jest polisa na życie . Dwie podstawowe różnice między polisą na życie a polisą MPI polegają na tym, że wartość polisy nie zmniejsza się w czasie, a płatności dokonywane są bezpośrednio na rzecz beneficjentów. nie pożyczkodawcy hipotecznemu.

Więcej artykułów

Dziedziczenie domu z hipoteką do góry nogami →

Czy bank może wezwać kredyt hipoteczny, jeśli mój mąż umrze? →

Co to jest klauzula „należna do sprzedaży w przypadku kredytu hipotecznego? →

  • NerdWallet: Co się dzieje z Twoim kredytem hipotecznym po śmierci?
  • Interest.com: Śmierć z kredytem hipotecznym – co się dzieje z twoim domem?Quicken Loans: Co się dzieje z kredytem hipotecznym, gdy kredytobiorca umiera?Założyciel / prezes innowacyjnego wydawcy referencyjnego The Archive LLC, Tom Streissguth był samozatrudnionym właścicielem firmy, niezależnym księgarzem i niezależnym autorem na rynku szkolno-bibliotecznym. Posiadając tytuł licencjata na Yale, Streissguth opublikował ponad 100 prac z zakresu historii, biografii, spraw bieżących i geografii dla młodych czytelników.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy