Jak długo negatywne informacje pozostają w Twoim raporcie kredytowym

Jak długo negatywne informacje pozostają w Twoim raporcie kredytowym
16 października 2020
Category: Kredyt Samochodowy

Czas, przez jaki negatywne informacje mogą pozostać w raporcie kredytowym, podlega prawu federalnemu znanemu jako Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA). Większość negatywnych informacji należy usunąć po siedmiu latach. Niektóre, na przykład bankructwo, trwają nawet do 10 lat. Jeśli chodzi o specyfikę obraźliwych informacji kredytowych, prawo i terminy są bardziej zniuansowane. Poniżej znajduje się osiem rodzajów negatywnych informacji oraz sposoby uniknięcia szkód, jakie mogą spowodować.

Kluczowe wnioski

  • Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA) reguluje czas, przez jaki negatywne informacje mogą pozostać w raporcie kredytowym.
  • Większość negatywnych informacji pozostaje w Twoim raporcie kredytowym przez 7 lat; kilka przedmiotów pozostaje przez 10 lat.
  • Możesz ograniczyć szkody spowodowane obraźliwymi informacjami, nawet jeśli są one nadal na Twoim raporcie kredytowym.
  • Usunięcie ujemnej pozycji z raportu kredytowego nie oznacza, że ​​nie jesteś już winien długu.

Trudne zapytanie: dwa lata

Twarde zapytanie, znane również jako twarde przyciąganie, niekoniecznie musi być negatywną informacją. Jednak żądanie zawierające pełny raport kredytowy powoduje odjęcie kilku punktów od Twojej zdolności kredytowej. Zbyt wiele trudnych zapytań może się zsumować. Na szczęście pozostają one w raporcie kredytowym tylko przez dwa lata od daty zapytania.

Ogranicz szkody: zgromadź trudne zapytania, takie jak wnioski o kredyt hipoteczny i kredyt samochodowy, w okresie dwóch tygodni, aby liczyły się jako jedno zapytanie.

Przestępczość: siedem lat

Opóźnione płatności (zwykle opóźnione o ponad 30 dni), nieodebrane płatności oraz windykacje lub rachunki, które zostały przekazane firmie windykacyjnej, mogą pozostać w Twoim raporcie kredytowym przez siedem lat od daty zaległości.

Ogranicz szkody: pamiętaj, aby dokonywać płatności na czas – lub nadrobić zaległości. Jeśli zazwyczaj jesteś na bieżąco, zadzwoń do wierzyciela i poproś, aby zaległość nie została zgłoszona agencji kredytowej.

Opłata: siedem lat

Gdy wierzyciel odpisuje dług w wyniku braku spłaty, jest to znane jako odpis. Odpisy pozostają w Twoim raporcie kredytowym przez siedem lat plus 180 dni od daty zgłoszenia obciążenia agencji kredytowej.

Ogranicz szkody: Spróbuj spłacić całość lub wynegocjowaną kwotę długu. Ding na twój kredyt nie zostanie usunięty, ale prawdopodobnie nie zostaniesz pozwany.

Brak spłaty kredytu studenckiego: siedem lat

Brak spłaty pożyczki studenckiej pozostaje w raporcie kredytowym przez siedem lat plus 180 dni od daty pierwszej nieodebranej płatności za prywatne pożyczki studenckie. Federalne pożyczki studenckie są cofane siedem lat od daty niewypłacalności lub daty przekazania pożyczki do Departamentu Edukacji.

Ogranicz szkody: jeśli masz federalne pożyczki studenckie, skorzystaj z opcji Departamentu Edukacji, w tym rehabilitacji pożyczki, konsolidacji lub spłaty. W przypadku pożyczek prywatnych skontaktuj się z pożyczkodawcą i poproś o zmianę.

Wykluczenie: siedem lat

Wykluczenie to forma niewywiązania się z zobowiązań, która polega na przejęciu przez pożyczkodawcę własności Twojego domu z powodu braku terminowych płatności. Pozostaje on w Twoim raporcie kredytowym przez siedem lat od daty pierwszej nieodebranej płatności.

Ogranicz szkody: pamiętaj, aby terminowo regulować pozostałe rachunki i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odbudować swój kredyt.

W raporcie kredytowym nie powinny pojawiać się zastawy podatkowe ani orzeczenia cywilne.

Pozew lub wyrok: siedem lat

Zarówno płatne, jak i niezapłacone wyroki cywilne pozostawały w Twoim raporcie kredytowym przez siedem lat od daty złożenia w większości przypadków. Jednak do kwietnia 2018 r. Wszystkie trzy główne agencje kredytowe, Equifax, Experian i TransUnion, usunęły wszystkie wyroki cywilne z raportów kredytowych.

Ogranicz szkody: Sprawdź swój raport kredytowy, aby upewnić się, że sekcja rejestrów publicznych nie zawiera informacji o orzeczeniach cywilnych, a jeśli się pojawią, poproś o ich usunięcie. Pamiętaj też, aby chronić swoje aktywa.

Upadłość: od siedmiu do dziesięciu lat

Okres, przez jaki upadłość pozostaje w raporcie kredytowym, zależy od rodzaju upadłości, ale zazwyczaj wynosi od 7 do 10 lat. Według FICO bankructwo, znane jako „zabójca zdolności kredytowej”, może obniżyć twoją zdolność kredytową od 130 do 150 punktów. Zakończenie bankructwa na podstawie rozdziału 13, które zostało umorzone lub umorzone, zazwyczaj wychodzi z raportu siedem lat po złożeniu wniosku. W niektórych rzadkich przypadkach Rozdział 13 może pozostać przez 10 lat. Upadłości wynikające z rozdziałów 7, 11 i 12 ustępują po 10 latach od daty zgłoszenia.

Ogranicz szkody: nie czekaj, aż zaczniesz odbudowywać swój kredyt. Zdobądź zabezpieczoną kartę kredytową, spłać niezabankrutowane konta zgodnie z ustaleniami i złóż wniosek o nowy kredyt dopiero, gdy będziesz w stanie obsłużyć dług.

Zastaw podatkowy: raz na zawsze, teraz zero lat

Zapłacone zastawy podatkowe, takie jak orzeczenia cywilne, były częścią twojego raportu kredytowego przez siedem lat. W prawie każdym przypadku niezapłacone zastawy mogą pozostać w raporcie kredytowym na czas nieokreślony. Od kwietnia 2018 r. Wszystkie trzy główne agencje kredytowe usunęły z raportów kredytowych wszystkie zastawy podatkowe z powodu niedokładnych raportów.

Ogranicz szkody: Sprawdź raport kredytowy, aby upewnić się, że nie zawiera on informacji o zastawach podatkowych. Jeśli tak, zgłoś się do agencji kredytowej, aby ją usunąć.

Podsumowanie

Po osiągnięciu limitu czasu raportowania kredytu negatywne informacje powinny automatycznie zniknąć z raportu kredytowego. Jeśli tak się nie stanie, możesz odwołać się od tej decyzji z odpowiednią agencją kredytową, która ma 30 dni na odpowiedź na Twoją prośbę. Jeśli przedmiotowa pozycja zawiera błędy, możesz ją zakwestionować i poprosić o jej usunięcie przed upływem terminu. Dodatkowo, jeśli chcesz usunąć negatywny znak z raportu kredytowego i nie możesz się doczekać jego wygaśnięcia, jedna z najlepszych firm naprawczych może być w stanie pomóc.

Pamiętaj, że wygaśnięcie terminu zgłoszenia kredytu nie oznacza, że ​​nie jesteś już winien długu. Wierzyciele i inkasenci mogą nadal dochodzić spłaty, jeśli dług pozostaje niespłacony. Jeśli jednak dług nie podlega przedawnieniu w państwie, w którym powstał dług, wierzyciel lub agencja windykacyjna mogą nie być w stanie zmusić cię do zapłaty na drodze sądowej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy