Jak powstrzymać zdobywanie pożyczek studenckich

17 lutego 2021

W obliczu zajęcia pożyczki studenckiej? Istnieje wiele opcji, z których możesz skorzystać, aby wstrzymać zajęcie swoich zarobków.

Belle Wong, JD

aktualizacja 07 kwietnia 2020 5 min czytania

Czy ukończyłeś college zarówno ze stopniem naukowym, jak i ogromnym długiem studenckim? Nie jesteś sam. Obecnie większość studentów kończy studia policealne z zadłużeniem z tytułu kredytu studenckiego. Na przykład w 2013 r. Siedmiu na dziesięciu studentów ukończyło publiczne i prywatne kolegia non-profit z pewnym poziomem zadłużenia studenckiego; średnia kwota długu (zarówno federalnych, jak i prywatnych pożyczek łącznie) zadłużona przez tych studentów wynosiła 28 400 USD.

Chociaż wiele osób jest w stanie poradzić sobie ze spłatami kredytu studenckiego po ukończeniu studiów, na zdolność spłacania długu studenckiego może wpływać wiele czynników. Jeśli walczyłeś ze spłatą kredytu studenckiego, nie jesteś sam. W 2013 r. 13,7 proc. Kredytobiorców na trzecim roku spłaty kredytu studenckiego nie spłacało kredytów.

Kiedy dochodzi do niespłacenia pożyczki studenckiej?

Co to znaczy nie spłacać kredytu studenckiego? Niespłacenie pożyczki oznacza, że ​​nie spłaciłeś pożyczki zgodnie z warunkami swojego weksla. Chociaż warunki twojej konkretnej pożyczki federalnej mogą się różnić, w przypadku większości federalnych pożyczek studenckich niespłacenie ma miejsce, gdy nie dokonasz płatności przez ponad 270 dni. Jeśli nie masz pewności, co stanowi niespłacenie Twojej federalnej pożyczki studenckiej, sprawdź warunki swojego weksla.

Co to jest dodatek do kredytu studenckiego?

Jedną z potencjalnych konsekwencji prawnych niespłacenia federalnego kredytu studenckiego jest zajęcie wynagrodzenia z tytułu pożyczki studenckiej. Zajęcie z wynagrodzenia oznacza, że ​​rząd pobiera pieniądze bezpośrednio z pensji w celu spłaty kredytu studenckiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie spłacałeś kredytu studenckiego, ponieważ miałeś trudności ze spłatą miesięcznych spłat kredytu studenckiego; w takim przypadku kwoty rekompensaty z tytułu pożyczki studenckiej mogą zmniejszyć Twoje dochody do poziomu, w którym napotkasz poważne trudności finansowe.

Jak powstrzymać zdobywanie pożyczek studenckich

Jeśli grozi Ci zajęcie pożyczki studenckiej i szukasz pomocy w zajęciu wynagrodzenia z tytułu pożyczki studenckiej, na szczęście istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby powstrzymać zajęcie pożyczki studenckiej z zarobków.

Poproś o przesłuchanie

Proces dekorowania rozpoczyna się od powiadomienia o zamiarze ozdobienia. Jeśli poprosisz o przesłuchanie w celu zakwestionowania zajęcia w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zajęcia, proces zajęcia zostanie wstrzymany do czasu rozprawy. Jeśli minęło 30 dni, nadal będziesz mógł złożyć wniosek o przesłuchanie, ale nadal zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, a zajęcie Twoich zarobków będzie kontynuowane. Jeśli wygrasz przesłuchanie, zajęcie się zakończy.

Jakie są niektóre powody, dla których składasz wniosek o przesłuchanie w celu zakwestionowania zajęcia wynagrodzenia z tytułu kredytu studenckiego? Najczęstszym powodem jest to, że zajęcie może spowodować nadmierne trudności finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny. Inne powody wniosku o przesłuchanie są zwykle związane z zastrzeżeniami co do zasadności roszczenia podanymi w zawiadomieniu, które mogą obejmować:

 • Pożyczka została już spłacona.
 • Obecnie korzystasz z planu spłaty pożyczki.Złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości.Twoja pożyczka kwalifikuje się do umorzenia, anulowania lub zwolnienia z pożyczki studenckiej. Istnieje szereg okoliczności, w których możesz uzyskać przebaczenie, anulowanie lub zwolnienie, takie jak między innymi zwolnienie z zamkniętej szkoły, umorzenie pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych oraz anulowanie i zwolnienie pożyczki Perkins. Spłata kredytu studenckiego

  Możesz również przestać zajmować swoje zarobki, negocjując warunki spłaty z rządem federalnym lub prywatną agencją windykacyjną, z którą rząd podpisał umowę. Twoje powiadomienie o zajęciu określa termin odpowiedzi na 30 dni od daty wysłania powiadomienia, a pierwsza płatność musi wpłynąć do tego dnia, aby zatrzymać proces zajęcia.

  Jednak nadal możesz być w stanie przystąpić do planu spłaty, nawet po rozpoczęciu zajmowania swoich zarobków. Jeśli twoje zarobki są już zajęte, skontaktuj się ze swoim podmiotem obsługującym pożyczki studenckie lub dostawcą, aby sprawdzić, czy możesz skonfigurować plan płatności, który jest dla Ciebie przystępny i akceptowalny przez firmę obsługującą pożyczki.

  Rehabilitacja studencka

  Rehabilitacja pożyczki to kolejna możliwość zatrzymania procesu zajęcia wynagrodzenia. Aby odzyskać swoją pożyczkę, musisz najpierw uzgodnić z Departamentem Edukacji Stanów Zjednoczonych plan spłat, który jest zarówno rozsądny, jak i przystępny cenowo. Następnie musisz terminowo dokonywać płatności, na które się zgodziłeś, a pożyczkę również musi wykupić pożyczkodawca. W ramach tej opcji zajęcie Twoich zarobków będzie kontynuowane do momentu usunięcia statusu niewypłacalności z Twojej niespłaconej pożyczki.

  Konsolidacja kredytów studenckich

  Pożyczki, których dotyczy spłata, można skonsolidować w Bezpośrednią pożyczkę konsolidacyjną. Po konsolidacji pożyczek studenckich stare pożyczki studenckie, w tym pożyczka niespłacona, zostaną spłacone, a pożyczka skonsolidowana pozostanie pożyczką bieżącą. Aby włączyć niespłaconą pożyczkę do bezpośredniej pożyczki konsolidacyjnej, przed konsolidacją musisz uzgodnić z podmiotem obsługującym pożyczkę zadowalający plan spłaty pożyczki, która nie została spłacona, albo zgodzić się na spłatę bezpośredniej pożyczki konsolidacyjnej w ramach spłaty w oparciu o dochody Plan, plan spłaty w miarę zarabiania lub plan spłaty warunkowej dochodu.

  Najlepszą zasadą jest zapobieganie

  Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu studenckiego, najlepszym momentem na podjęcie działań jest niewypłacalność kredytu. Dostępna jest pomoc w zakresie pożyczki studenckiej. Istnieje wiele opcji ulgi w spłacie kredytu studenckiego, z których możesz skorzystać, jeśli nie jesteś w stanie spłacić miesięcznych rat kredytu, w tym inny plan spłaty (na przykład plan spłaty uzależniony od dochodów) lub odroczenie, odroczenie, wyrozumiałość lub konsolidacja kredytu.

  Jeśli grozi Ci zajęcie wynagrodzenia z powodu zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego, LegalZoom może Ci pomóc. Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby otrzymać bezpłatną wycenę i dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do programu umorzenia kredytów studenckich.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy