Blisko połówka Polaków (44 proc. ) pieniądze z 500 plus wydaje na potrzeby całkowitej rodziny - pokazało najświeższe badanie CBOS. Żadna spośród badanych osób nie ma zamiar rezygnować z pracy ze względu na otrzymywane świadczenie. Natomiast 1 proc. pytanych przyznało, że planuje zredukować bądź już zmniejszyło wymiar czasu pracy.

CBOS zbadał, jak Polacy korzystają z programu "Rodzina 500 plus"; badanie przeprowadzono pośród 21 września a dwunastu października br., na bazie wywiadów z 3320 rodzicami lub opiekunami dzieci do 18 roku życia. Do odwiedzenia badania wykorzystano próbę PESEL dzieci do 18 roku życia.

Jak pokazało badanie, najczęściej wnioski na temat świadczenie wychowawcze wypełniały matki dzieci lub faktyczne opiekunki (78 proc. ), wyraźnie rzadziej ojcowie (16 proc. ) a jeszcze bardzo rzadko wnioski wypełniane były wraz (5 proc. ).

Rafalska: zbyt pracy rozkwita. 500 dodatkowo nie zwiększyło bezrobocia dziewczyn

Wydatki z 500 dodatkowo

Zdecydowana większość respondentów otrzymuje świadczenie wychowawcze przelewem na rachunek bankowy (95 proc. ). Pozostali dostają gryzie w postaci gotówki.

Blisko połowa Polaków (44 proc. ) pieniądze z pięć stów plus wydaje na wymagania całej rodziny. Ponad jedna trzecia (34 proc. ) wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta (21 proc. ) wydziela je częściowo - wynika z badania CBOS.

Żadna z badanych ludzi, ani ich partnerów lub małżonków nie zamierza poddawać się z pracy ze powodu na otrzymywane świadczenie. Jakkolwiek 1 proc. pytanych zadeklarowało, że zamierza zmniejszyć czy już zmniejszyło wymiar czasu pracy, 5 proc. respondentów powiedziało natomiast, że zamierza podjąć lub podjęło robotę (3 proc., gdy pytano ich o plany parterów). Nikt nie zadeklarował ochoty zwiększenia wymiaru czasu robocie.

Źródło: CBOS Stosunek do pracy beneficjentów 500 plus

Sposób na inwestycje

Najczęściej pieniążki z programu 500 dodatkowo trafiają na rachunek matki (49 proc. ). Jak na przykład się okazuje, 35 proc. badanych otrzymuje świadczenie na wspólne konto, 14 proc. - na rachunek ojca, 2 proc. - dzięki rachunek dziecka, 1 proc. - na specjalnie do tego wyodrębnione konto.

Pół roku programu 500 dodatkowo. Wiadomo, na co dzinki wydają te pieniądze

Na pytanie, kto w praktyce dysponuje pieniędzmi z programu 500 plus, wielu badanych (52 proc. ) odpowiedziało, że oboje opiekunowie lub opiekunowie dziecka. Całkiem często pieniędzmi dysponuje pierwowzór (42 proc. ), znacznie rzadziej ojciec lub cała rodzina (po 3 proc. ).

44 proc. badanych nie wydziela kasy ze świadczenia wychowawczego z domowego budżetu, lecz zdaje je na potrzeby całkowitej rodziny. 34 proc. wydziela je i przeznacza dzięki określone cele, a 21 proc - wydziela po części.

Wśród respondentów, którzy deklarują, że przynajmniej część pieniędzy ze świadczenia wydzielają, 27 proc. odkłada hałasuje na odrębnym rachunku oszczędnościowym, lokacie lub kupuje obligacje. 5 proc. przeznacza hałasuje na polisę ubezpieczeniową, posagową dla dziecka, a 1-wszą proc. inwestuje w akcje, jednostki funduszu inwestycyjnego itp. Prawie jedna czwarta (24 proc. ) oszczędza gryzie lub inwestuje w odmienny sposób.

Opieka morzem dzieckiem

W przypadku szesnascie proc. badanych pieniądze spośród programu 500 plus przyczyniły się do zwiększenia albo rozpoczęcia dawania dziecku kieszonkowego. 4 proc. badanych przebudowało formę opieki nad dzieckiem, np. przez posłanie do odwiedzenia żłobka, przedszkola, opłacenie opiekunki itp. 3 proc. badanych dzięki tym środkom wybrało niepubliczną placówkę, a dwóch proc. - wydłużyło czas korzystania ze żłobków lub przedszkoli.

Rafalska: dzięki 500 plus "rodzina poradzi sobie sama"

Respondenci pytani byli, jak wielkie znaczenie dla ich domowego budżetu ma świadczenie wychowawcze. Mogli to określić po skali od 1 (praktycznie bez znaczenia, stanowi nikłą część budżetu) do szóstej (decydujące znaczenie, stanowi wielu domowego budżetu).

Najwięcej badanych (30 proc. ) wybrało 7, po kolejny proc. wskazało 5 jak i również 6, a 16 proc. - 4. Średnia sprawdzenie wyniosła 4, 96.

Podstawowe wydatki

Pytani na temat wydatki, które nie zostałyby poniesione, gdyby nie zapisane świadczenie, respondenci najczęściej wskazywali odzież (31 proc. ), obuwie (29 proc. ), wyjazd wakacyjny dla dzieci lub dla całej rodziny (22 proc. ), pozycje książkowe lub pomoce edukacyjne (22 proc. ), dodatkowe zajęcia dla dzieci (20 proc. ). Ponadto wskazali w wycieczki, wyjazdy szkolne, przedszkolne, żywność, wyjścia rodzinne, np. basen, kino, teatr, zoo, restauracja, jedzenie poza domem (po 17 proc. ), leki, leczenie (15 proc. ), wizyty u dentysty, ortodonty, remont mieszkania (po 11 proc. ). Do odwiedzenia tego 3 proc. badanych wskazało spłatę zobowiązań pieniężnych.

Na co przeznaczane są pieniądze wraz z 500 plus?

Świadczenie wychowawcze z programu pięćset plus wypłacane jest od czasu 1 kwietnia. Przysługuje dzięki każde drugie i następne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach, po wypełnieniu kryterium dochodowego, również na pierwsze dziecko.

Źródło: CBOS Struktura kosztów rodziny z trójką pociechy pobierającą 500 plus