• 300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do swoim ciągłego funkcjonowania"
  • Rząd wycofał się z kontrowersyjnego projektu. Będzie inna propozycja
  • Cztery śmigłowce za ponad jednej, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco nasze siły zbrojne"
  • Podatki, opłaty, akcyza. Rząd posiada plan na dodatkowe miliardy
  • Zmiany w PIT, jednak z warunkami

Staże lekarzy nadal będą finansowane z Funduszu Pracy, zaś 1, 5 proc. profitów z akcyzy nie trafi na promocję biopaliw a mianowicie to niektóre rozwiązania przewidziane w ustawie okołobudżetowej w przyszły rok, którą uchwalił w środę Sejm.

Za uchwaleniem ustawy na temat szczególnych rozwiązaniach służących wykonania ustawy budżetowej na rok kalendarzowy 2016 głosowało 272 posłów, 27 było przeciw, natomiast wstrzymało się od głosu 143 posłów.

Założenia ustawy

Sejm znowelizował budżet. Deficyt wyższy o blisko 4 mld zł

Ustawa przewiduje, że rząd nie przeznaczy 1, 5 proc. z akcyzy w promocję biopaliw, co zezwoli zaoszczędzić 440 mln zł. Podobnie, jak w obecnej ustawie okołobudżetowej, w przyszłorocznej znajdzie się też przepis umożliwiający elastyczne planowanie nakładów na doskonalenie zawodowe profesorów.

Ustawa zakłada poza tym "zamrożenie" funduszu świadczeń socjalnych na poziomie obowiązującym w 2015 r. oraz utrzymanie dzięki poziomie z 2013 r. podstawy naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uniwersytecie publicznych.

Odpis w zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany zostanie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r., a podstawą odpisu na kasa zapomogowa socjalny dla emerytów i rencistów - byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych będą środki ukartowane na 2011 r. dzięki emerytury i renty. "Zamrożone" mają pozostać też suma bazowa wynagrodzeń dla osób absorbujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zgodnie z ustawą w planie finansowym Funduszu Robocie w 2016 r. przeznaczono 835, 3 mln złotych na staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) doktorów, dentystów, pielęgniarek i położnych. Jednocześnie zwiększone zostaną na temat ponad 700 mln zł wydatki na aktywne kształty przeciwdziałania bezrobociu.

Z budżetu państwa mają stanowić częściowo finansowane rezydentury. W ten cel przeznaczono do odwiedzenia 182 mln 943 tys. zł.

Wycofane poprawki

Podatek bankowy dzisiaj przy Sejmie. Premier: to sprawdzian dla opozycji

Ustawa pozwala dofinansowanie z budżetu państwa Funduszu Emerytalno-Rentowego (w sytuacji większej liczby świadczeniobiorców) a także przyznaje dotacje celowe na obsługę medialną Światowych Dób Młodzieży Kraków 2016. Poza tym w ramach środków zaplanowanych na obronę narodową realne będzie finansowanie przygotowania i organizacji Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Polsce w 2016 r.

Wycofana została natomiast poprawka PiS dotycząca wyłączeń z procedury zamówień publicznych w odniesieniu do planowanego w ewentualnym roku szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

Podczas prac w komisji dyskutowano m. in. morzem przepisem nakazującym samorządom upublicznianie określonej puli pieniędzy na edukację dzieci niepełnosprawnych. Kontrowersje wzbudziła propozycja Związku Powiatów Polskich, by regulację tą, jaka ma negatywną opinię komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, wykreślić z pomysłu. Komisja się na wówczas nie zgodziła i regulacja pozostała w ustawie.

Ustawa ma wejść po życie 1 stycznia 2016 r. Teraz zajmie się nią Senat.