Ponad trzy tysiące - tak wiele upadłości konsumenckich opublikowano przy pierwszej połowie 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że dzięki koniec roku liczba być może przekroczyć 6, 5 tysiąca wobec około 5, 5 tysiąca w 2017 r.. Oznaczałoby to zatem rozwój o 17, 8 %.

Jak wskazano po raporcie, liczba upadłości miesięcznie oscyluje wokół 500 upadłości, najwięcej było ich po marcu - 619.

Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2018 roku najmłodsza osoba ma 12 lat (w przypadku ludzi niepełnoletnich długi zazwyczaj istnieją efektem dziedziczenia), a najstarsza 93. Średnia wieku to 51 lat. W 2018 roku upadłości ogłaszały ludzie starsze niż w 2017 roku kiedy to średnia wieku wynosiła 49 lat.

Jak wynika z raportu, najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 22, 98 % i 60-69 - 22 procent.

Ponadto nagminniej upadłości ogłaszano w stosunku do kobiet 1814 jednostki (55, 66 procent) aniżeli mężczyzn 1445 osoby (44, 34 procent).

Najwięcej upadłości ogłoszono w województwach mazowieckim 20, 82 procent, śląskim 12, 56 procent i małopolskim 7, 74 procent.

Co interesujące, spośród osób ogłaszających upadłość dwie z nich pozostają za granicą we Francji i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Oddłużenie niewypłacalnego konsumenta

Szybsze przedawnienie długów. Nowe prawo wchodzi w los

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących funkcjonowania gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Przy takiej sytuacji dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w przykład nie istnieje pieniędzy w zakup środków codziennego użytkowania oraz spłatę pożyczki.

Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości albo części długów oraz windykację - odzyskanie należności poprzez wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek kontrahenta, czyli osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej też niezarejestrowanej.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest aczkolwiek ustalenie, że konsument również przed ogłoszeniem upadłości i toku postępowania działa uczciwie i zgodnie z prawem.

Oznacza to, że nie uzyska ogłoszenia upadłości, ani oddłużenia ten, który doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Na przykład podejmował działania ze szkodą dla swoich wierzycieli lub w ciągu postępowania ukrywał majątek.

Elementem postępowania upadłościowego, następującym po likwidacji majątku upadłego jest określenie przez sąd planu spłaty. Sąd ustala, jaka cząstka dochodów konsumenta przeznaczana zostanie na zaspokojenie wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłacenia. W takim przypadku, bierze pod uwagę między pozostałymi możliwości zarobkowe upadłego.

Po wykonaniu przez kontrahenta planu spłaty, sąd umarza pozostałe zobowiązania konsumenta i w efekcie następuje oddłużenie konsumenta. Co ważne, dłużnik może złożyć ponowny morał o upadłość konsumencką dopiero po upływie 10 lat.