Punkty bazowe (BPS)

17 lutego 2021
Category: Kredyty Hipoteczne

Co to są punkty bazowe (BPS)?

W finansach punkty bazowe (BPS) to jednostka miary równa 1/100 1 procenta. Podstawy BPS służą do pomiaru stóp procentowych, rentowności papierów wartościowych o stałym dochodzie. Terminy obligacji o stałym dochodzie. Definicje najczęściej spotykanych warunków obligacji i stałych dochodów. Renta, dożywotnia, stopa kuponu, kowariancja, bieżąca rentowność, wartość nominalna, rentowność do terminu zapadalności. itp. oraz inne wartości procentowe lub stawki stosowane w finansach.

Miara ta jest powszechnie stosowana w przypadku pożyczek i obligacji do oznaczania zmian procentowych lub spreadów dochodowości w instrumentach finansowych, zwłaszcza gdy różnica w istotnych stopach procentowych jest mniejsza niż jeden procent.

Jeden punkt bazowy to 0,01 procent lub 1/100 1 procent. Kolejne punkty rosną stopniowo do 100%, co odpowiada 10000 punktów bazowych, jak pokazano na poniższym diagramie.

Odsetek
Punkty bazowe
0,01% 1
0,1% 10
0,5% 50
1% 100
10% 1000
100% 10000
 • Różnica między stopami procentowymi obligacji na poziomie 9,85% i 9,35% wynosi 0,5%, co odpowiada 50 punktom bazowym.
 • Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe o 100 punktów bazowych, sygnalizując wzrost z 10 do 11 procent.Ze względu na wzrost sprzedaży iPhone’a Apple Inc. odnotowało wysokie zyski, wyższe niż szacowano; zapas Magazyn Co to jest zapas? Osoba, która posiada akcje spółki, jest nazywana udziałowcem i jest uprawniona do ubiegania się o część pozostałych aktywów i zysków firmy (w przypadku rozwiązania spółki). Terminy „akcje, „akcje i „kapitał własny są używane zamiennie. wzrósł o 330 BPS, czyli 3,3 procent, w ciągu jednego dnia.Konwersja między punktami bazowymi a procentamiAby przeliczyć liczbę punktów bazowych na wartości procentowe i z kolei procent na punkty bazowe, bez korzystania z szablonu lub wykresu konwersji, przejrzyj następujące kwestie:

  • Punkty bazowe do procentów – Podziel punkty przez 100
  • Procent w punktach bazowych – pomnóż procent przez 100Dlaczego inwestorzy i analitycy używają BPS?Główne powody, dla których inwestorzy korzystają z punktów BPS to:

   • Opisanie przyrostowych zmian stóp procentowych dla papierów wartościowych i sprawozdawczości stóp procentowych.
   • Aby uniknąć niejasności i nieporozumień podczas omawiania względnych i bezwzględnych stóp procentowych, zwłaszcza gdy różnica stóp jest mniejsza niż 1 procent, ale kwota ma istotne znaczenie. Na przykład, omawiając stopę procentową, która wzrosła z 11% do 12%, niektórzy mogą stosować metodę bezwzględną, stwierdzając wzrost stopy procentowej o 1%, podczas gdy niektórzy mogą stosować metodę względną, określając wzrost stopy procentowej o 9,09%. stopę procentową. Użycie punktów bazowych eliminuje to zamieszanie, stwierdzając, że nastąpił wzrost stopy procentowej o 100 punktów bazowych.Do jakich instrumentów ma zastosowanie BPS?Użycie punktów bazowych dotyczy przede wszystkim rentowności i stóp procentowych. Prosta stopa procentowa Prosta formuła, definicja i przykład odsetek. Odsetki proste to obliczenie odsetek, które nie uwzględnia efektu kapitalizacji. W wielu przypadkach oprocentowanie sumuje się z każdym wyznaczonym okresem pożyczki, ale w przypadku odsetek zwykłych tak się nie dzieje. Naliczenie odsetek prostych jest równe kwocie kapitału pomnożonej przez stopę procentową pomnożonej przez liczbę okresów. , ale mogą również dotyczyć zmiany wartości aktywów, takich jak zmiany procentowe wartości zapasów. Typowe przykłady obejmują:

    • Obligacje skarbowe
    • Obligacje przedsiębiorstwInstrumenty pochodne na stopę procentowąKredytowe instrumenty pochodneUdziałowe papiery wartościowe, takie jak akcje zwykłeDłużne papiery wartościowe, takie jak kredyty hipoteczneOpcje, kontrakty terminoweDodatkowe zasobyDziękujemy za przeczytanie tego przewodnika! W CFI naszą misją jest pomoc w rozwoju Twojej kariery. Mając to na uwadze, opracowaliśmy dodatkowe zasoby CFI, które pomogą Ci przenieść Twoją karierę analityka na wyższy poziom. Proszę się wymeldować:

     • Prosty analityk strony kupna Analityk strony kupującej to analityk, który współpracuje z zarządzającymi funduszami w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, firmach doradztwa finansowego i innych firmach, takich jak fundusze hedgingowe, powiernictwa i podmioty zajmujące się handlem na własność. Firmy te kupują duże porcje papierów wartościowych w celu zarządzania funduszami. Rekomendacje analityków strony kupującej są poufne
     • Stopy progowe EBITDA EBITDA lub zysk przed odsetkami, podatkiem, amortyzacją to zysk przedsiębiorstwa przed jakimkolwiek z tych odliczeń netto. EBITDA skupia się na decyzjach operacyjnych przedsiębiorstwa, ponieważ analizuje rentowność przedsiębiorstwa z podstawowej działalności przed wpływem struktury kapitału. Formuła, przykładyLinia kredytowa Linia bankowa Linia bankowa lub linia kredytowa (LOC) to rodzaj finansowania udzielanego osobie fizycznej, korporacji lub instytucji rządowej przez bank lub innyBankowość inwestycyjna Bankowość inwestycyjna Bankowość inwestycyjna to oddział banku lub instytucji finansowej, który obsługuje rządy, korporacje i instytucje, świadcząc usługi doradcze w zakresie gwarantowania (pozyskiwania kapitału) oraz fuzji i przejęć (M&A). Banki inwestycyjne pełnią rolę pośrednikówModelowanie finansowe Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model.Szkolenie dla analityków finansowychUzyskaj światowej klasy szkolenie finansowe dzięki programowi szkoleniowemu CFI dla analityków finansowych z certyfikatem online Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari!

      Zdobądź pewność, której potrzebujesz, aby piąć się po szczeblach kariery na ścieżce kariery w finansach korporacyjnych.

      Naucz się modelowania finansowego i wyceny w Excelu w łatwy sposób dzięki szkoleniom krok po kroku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy