Jesteś przyjacielski? Otwarty? Stabilny emocjonalnie? Liczne badania, w jakich wzięli udział starsi osoby pod każdą szerokością geograficzną, pokazują, że właśnie te cechy osobowości powiązane są z dłuższym żywot.

Sumienność

Badanie, które objęło 300 par, zaczęło się w połowie lat dwadzieścia. XX wieku. Po przeszło 70 latach stwierdzono, iż mężczyźni, którzy byli postrzegani przez swoich przyjaciół jako bardziej sumienni - innymi słowy mniej ryzykowali, byli w wyższym stopniu dokładni i skuteczni - w efekcie żyli przez dłuższy czas.

Realizowane w latach 1930-2000 w Kalifornii diagnozowanie kobiet i mężczyzn przyniosło podobne wnioski.

Ludzie - niezależnie od fizjonomij - którzy byli odczuwani za sumiennych już przy dzieciństwie, żyli dłużej niż ich rówieśnicy.

Otwartość

To samo badanie pokazało, iż otwartość jest drugą własnością wiążącą się z dłuższym życiem, tuż po sumienności. Mężczyźni, którzy wysoko ją cenili - co oznacza, iż byli otwarci na świeże pomysły, uczucia i zrozumienia - żyli dłużej niż inni.

- Możemy spekulować, że w najstarszej grupie większa wyobraźnia jak i również otwartość na nowe praktyki pomogła im przystosować się do wielu strat (przyjaciół, rodziny, zdrowia, funkcji), z którymi trzeba sobie doradzić w zaawansowanym wieku – podali naukowcy.

Stabilność emocjonalna

U badanych przez 75 lat kobiet stabilność emocjonalna okazała się cechą najściślej powiązaną z długim życiem. Okazać się może stało się naprawdę dlatego, że po rozpoczęciu badania, w latach trzydziestu. XX wieku kobiety dawny raczej mocno emocjonalne nieporządne. W rezultacie ta cecha nabyta przez nie później potrafiła dać im większe przewagi niż mężczyznom.

Również inne, zrealizowane niedawno diagnozowanie na grupie blisko 2400 mężczyzn i kobiet pokazało, że stabilność emocjonalna pełni kluczową rolę w długowieczności. Teraz dotyczyło to obu płci.

Życzliwość

Drugą cechą związaną z długim życiem kobiet okazała się życzliwość. Ta hipoteza znalazła zatwierdzenie w wielu badaniach. Przy jednym spośród ostatnich obejmującym 243 osoby (75 proc. kobiet) w wieku od 95 do 100 lat, grupa testowa ocenili siebie jako ludzie na luzie podchodzące do odwiedzenia życia.

Zdolność do wyrażania emocji

Jedno z ostatnich badań ludzi w wieku od 95 do setka lat wykazało, że swoim uczestnicy częściej śmiali się i otwarcie wyrażali emocje niż inni ludzie.

Ale ponieważ badanie dotyczyło tylko osób starszych, niełatwo powiedzieć, czy cechy u jego uczestników objawiły się na skutek wieku, czy może posiadali je w każdej sytuacji i właśnie to zapewniło im długowieczność.

WARTO WIEDZIEĆ