• 300 oraz w nowej odsłonie. "Większa pewność co do tej ciągłego funkcjonowania"
  • Rząd wycofał się z kontrowersyjnego planu. Będzie inna propozycja
  • Cztery śmigłowce za ponad jednej, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco nasze siły zbrojne"
  • Podatki, opłaty, akcyza. Rząd dzierży plan na dodatkowe miliardy
  • Zmiany w PIT, lecz z warunkami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) akcjonariuszy PKN Orlen na konkluzja Skarbu Państwa wymieniło po piątek pięciu członków wskazówki nadzorczej spółki. Rada ocenia obecnie osiem osób a mianowicie jednego członka może powołać jeszcze w odrębnym nastroju Skarb Państwa.

Akcjonariusze PKN Orlen odwołali z rady nadzorczej jej wiceprzewodniczącego Leszka Pawłowicza, a także sekretarza Adama Ambrozika i Cezarego Banasińskiego, Grzegorza Borowca i Cezarego Możeńskiego.

Orlen kupi więcej ropy z Arabii Saudyjskiej? "Zastanawiamy się nad wzmocnieniem tejże relacji"

Nowy skład

Do rady nadzorczej powołano Adriana Dworzyńskiego – radcę prawnego, byłego pracownika Polkomtelu i Kancelarii Prezydenta RP (2006-07), którego kandydaturę zgłosiło Nationale-Nederlanden OFE, a także zgłoszonych przez Skarb Was: Mateusza Bochacika - pełnomocnika, Agnieszkę Krzętowską - wykładowcę w Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej w Płocku, Remigiusza Nowakowskiego – prezesa Tauron Polska Energia i Arkadiusza Siwko - prezesa Krajowej Grupy Zbrojeniowej.

Z wcześniejszego składu rady pozostali w niej: Angelina Sarota - przewodnicząca (w radzie od 2008 r., an od 2013 r. do niej przewodnicząca), Artur Gabor i Radosław Kwaśnicki.

NWZ PKN Orlen z określonym punktem w porządku obrad - zmiany w radzie nadzorczej płockiego koncernu zwołano na wniosek Skarbu Państwa, będącego największym akcjonariuszem tej strategicznej spółki paliwowej; zwołanie posiedzenia resort Skarbu Was uzasadnił „koniecznością wzmocnienia przeglądu właścicielskiego nad działalnością spółki”.

Akcjonariat

Zgodnie wraz z statutem płockiego koncernu wskazówka nadzorcza może liczyć w tamtym miejscu od 6 do dziewięć osób, przy czym konkretnego członka rady może ustalać i odwołać Minister Skarbu Państwa, który nie ma obowiązek w tej sprawie zdobyć akceptacji pozostałych akcjonariuszy. Jeszcze przed zmianami w składzie rady nadzorczej akcjonariusze firmy na wniosek Skarbu Ciebie ustalili w piątek, hdy rada będzie miała docelowo pełen skład, czyli naturalnie 9 członków.

Wśród pięciu powołanych przez NWZ PKN Orlen członków wskazówki nadzorczej znalazł się po raz kolejny Remigiusz Nowakowski - po radzie zasiadał on od momentu 23 listopada 2015 r. do czwartku. O tej powołaniu i odwołaniu, prawidłowo z przewidzianymi statutem firmy uprawnieniami, decydował Minister Skarbu Państwa. W innym w tej chwili trybie, podczas piątkowych obrad akcjonariuszy płockiego koncernu, Skarb Państwa przedstawił kandydaturę Nowakowskiego na członka rady nadzorczej, która ostatecznie została przegłosowana.

Co z zarządem?

W mediach, jednak też w samym PKN Orlen, spekuluje się, że zmiany w tamtejszej radzie nadzorczej są wstępem do odwiedzenia zmian kadrowych w pięcioosobowym zarządzie spółki. Pojawiają się też głosy, że ze względu na dobre efekty finansowe płockiego koncernu jak i również zaawansowane strategiczne inwestycje, np. energetyczne, ewentualne zmiany personalne w zarządzie mogą okazać się niewielkie i nastąpić nieco później.

W połowie grudnia 2015 r. rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu ówczesnego prezesa Jacka Krawca jak i również jednocześnie powołała na wówczas stanowisko Wojciecha Jasińskiego, wieloletniego posła PiS, b. ministra Skarbu Państwa (2006-07). Po tej zmianie w zarządzie pozostali: Sławomir Jędrzejczyk a mianowicie wiceprezes płockiego koncernu ds. finansowych oraz członkowie a mianowicie odpowiedzialny za rozwój i energetykę Piotr Chełmiński, Krystian Pater - odpowiadający za produkcję oraz Marek Baza - nadzorujący sprzedaż.

Co z Orlenem?

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd spółki ma możliwość liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego firmy z wyjątkiem jednego, po sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki.

Zysk netto grupy kapitałowej PKN Orlen za 12 miesięcy 2015 r. osiągnął 3 mld 233 mln zł, natomiast zysk odosobniony netto płockiego koncernu wyniósł w tym czasie jednej mld 48 mln zł.

PKN Orlen przedstawiając w czwartek skonsolidowane informacje finansowe podkreślił, że przy 2015 r. osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8, 7 mld złotych (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów a także odpisów aktualizujących majątek trwały), a sprzedaż produktów wzrosła tam w zestawieniu z z rokiem poprzednim do poziomu 38, 7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy naftowej - największa w grupie spółki rafineria w Płocku przerobiła po ubiegłym roku 15, siedmiu mln ton surowca. To także rekordowe wskaźniki.

Warunki

Prezes PKN Orlen podczas czwartkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że obecna sytuacja makroekonomiczna jest „nieco inna niż w połówce 2014 r. ”, gdy była zatwierdzana strategia korporacji, dlatego - jak ocenił - „jej cele pieniężne mogą wymagać nowego spojrzenia”. - W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, aby móc elastycznie reagować w zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał koncernu w obszarze innowacji – oświadczył Jasiński.

PKN Orlen jest największym podmiotem w branży rafineryjno-petrochemicznej w naszym kraju i jednym z największych w Europie. Posiada spółki podległe w Niemczech, Czechach, na Litwie, a także przy Kanadzie - podmioty absorbujące się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Według informacji publikowanych ostatnio przez PKN Orlen, Skarb Państwa dzierży 27, 52 proc. działaniu spółki, Nationale-Nederlanden OFE a mianowicie 9, 12 proc., Aviva OFE - 7, 95 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni jak i również indywidualni - 55, 41 proc. W piątkowym posiedzeniu NWZA PKN Orlen uczestniczyło 464 akcjonariuszy, dysponujących 265 708 592 akcjami (głosami), co stanowi ok. 62 proc. kapitału zakładowego korporacji.