Biuro Informacji Kredytowej (BIK) przedstawiło najnowsze dane odnoszącego się do udzielania pożyczek w 2018 roku. Firmy pożyczkowe udzieliły w tym okresie finansowania na łączną kwotę siedmiu, 2 mld zł, na temat 41 proc. więcej niźli w 2017 roku. Dzięki koniec grudnia 2018 przy bazie BIK 571 tys. osób miało do spłacenia pożyczki na łączną kwotę 5, 2 mld zł.

Rekordowy dług, który to nie został spłacony, powinno się do 45-latka z województwa śląskiego. Ma on do zapłaty pożyczek na 1, 5 mln zł. Najczęściej ze spłatą zadłużenia mogą mieć problem osoby w stulecia od 25 do 34 lat - jest ich blisko 96 tys., a łączna kwota ich zadłużenia wynosi niecałe 450 mln zł. Jeszcze większy dług - 555 mln złotych - zaciągnęły osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tych wydaje się być z kolei ponad 77 tys.

Z grono danych wynika, że nabywcy firm pożyczkowych charakteryzują się wyższym ryzykiem kredytowym aniżeli klienci wyłącznie sektora bankowego. Najczęściej posiadanym przez pożyczkobiorców produktem bankowym jest debet gotówkowy, a w wielu przypadkach jest to kredyt konsumpcyjny udzielony na wysoką kwotę

- powiedział dyrektor departamentu business intelligence BIK Sławomir Grzybek, cytowany w komunikacie.

Firmy pożyczkowe dysponują dwiema trzecimi rynku finansowania na tzw. niskie sumy, czyli do 2 tys. zł. W całym branży finansowania gotówkowego (czyli bankowych kredytach gotówkowych i pożyczkach pozabankowych) ich udział kosztuje ok. 10 proc. W bazie BIK widać, hdy 76 proc. pożyczkobiorców ma równocześnie kredyt bankowy i pożyczkę pozabankową, co określane jest przenikaniem się opłacania. Choć udział ten jest stabilny, to zjawisko to może oznaczać, hdy część osób korzysta z pożyczek pozabankowych w celu utrzymania płynności finansowej. Pożyczkobiorcy obsługują w bankach 22, 8 mld zł kredytów, co stanowi 80 proc. pierwotnego łącznego zadłużenia.

Spis Dłużników BIG InfoMonitor odnotował na koniec stycznia 2019 r. ponad 361 tys. osób, posiadających zaległości spośród tytułu umowy pożyczki dzięki kwotę 2, 4 mld zł. W porównaniu do odwiedzenia okresu sprzed 12 miesięcy obserwuje się tendencję wzrostową - zwiększyła się cyfra dłużników o 7, 5%%, a kwota zaległości o 34, 6%%. Średnia zaległość wynosi obecnie 6 619 zł, w ciągu r. wzrosła o prawie 25, 2%%

- czytamy przy raporcie.

Kto wnika do rejestru?

Do rejestru trafiają osoby nie spłacające na czas swoich deklaracji. Firmy pożyczkowe, tak jak inne firmy - telekomunikacyjne, windykacyjne, czy ubezpieczeniowe - korzystają z możliwości zgłaszania do Rejestru Dłużników BIG osób, które nie spłacają swoich zobowiązań na okres. Dłużnika można wpisać do BIG już po 40 dniach opóźnienia od wyznaczonego terminu zapłaty, choć przeważnie odbywa się to po dłuższym okresie. Na 30 dni przed wpisaniem dłużnika do BIG, wierzyciel ma obowiązek powiadomić go pisemnie na temat takim zamiarze.

Najwięcej osób mających problemy spośród terminową spłatą pożyczek przebywa w województwach: śląskim (53 537 osób), mazowieckim (44 222 osób) oraz dolnośląskim (35 069 osób). Na Śląsku najwyższa jest też łączna wartość zadłużenia pożyczkowego, która wynosi prawie 396 mln zł. Na drugim miejscu plasuje się Mazowsze z długiem w stosunku do firm pożyczkowych na sumę ponad 292 mln zł oraz Wielkopolska - przeszło 226 mln zł zaległości z tytułu umowy pożyczki.