Ulga podatkowa na dzieci (aktualizacja na rok 2019; 2020, po reformie podatkowej)

Ulga podatkowa na dzieci (aktualizacja na rok 2019; 2020, po reformie podatkowej)
16 października 2020

Ten post został zaktualizowany na lata 2019, 2020 i przez lata podatkowe 2025 (po reformie podatkowej).

W ramach ustawy o obniżaniu podatków i zatrudnieniu (reforma podatkowa) wprowadzono kilka znaczących zmian w uldze podatkowej na dzieci. Zmiany te obowiązują w latach podatkowych 2019 i 2020 i później. W tym artykule omówimy wszystkie podstawowe informacje na temat ulgi podatkowej na dziecko, które powinieneś znać.

Co to jest ulga podatkowa na dzieci?

Ulga podatkowa na dzieci to znacząca ulga podatkowa dla osób, które mają na utrzymaniu dzieci poniżej 17 roku życia (więcej o kwalifikacjach za chwilę).

Ulga podatkowa to odliczenie od faktycznych należnych podatków, które jest dużo bardziej wartościowe niż odliczenie (odjęcie od rzeczywistego dochodu). Ta ulga podatkowa może podlegać częściowemu zwrotowi, co oznacza, że ​​możesz odzyskać pieniądze, a nie tylko odjąć należne podatki.

Kwota ulgi podatkowej na dziecko w 2019 i 2020 r

Po wprowadzeniu reformy podatkowej ulga podatkowa na dzieci została zwiększona do 2000 USD na kwalifikujące się dziecko i będzie podlegała zwrotowi do kwoty 1400 USD, z zastrzeżeniem wycofywania dochodów. Jest to kwota wyższa od poprzednich kwot 1000 USD. A wcześniej ulga podatkowa na dzieci podlegała zwrotowi tylko wtedy, gdy złożyłeś wniosek o „Dodatkowy kredyt podatkowy na dzieci”.

Kwota ulgi podatkowej na dziecko, która może zostać zwrócona, jest równa 15% uzyskanego dochodu (patrz mój post dotyczący ulgi podatkowej na podatek dochodowy, o który można również ubiegać się osobno) powyżej 2500 USD. Kwota ta jest ograniczona i podlega wycofywaniu dochodów (więcej informacji poniżej).

Poziomy i wycofywanie ulg podatkowych na dzieci w 2019 i 2020 r

Fazy ​​fazowe, które nie są indeksowane ze względu na inflację, zaczną się od zmodyfikowanego skorygowanego dochodu brutto (MAGI) w wysokości ponad 400 000 USD w przypadku podatników będących w związku małżeńskim składających wnioski łącznie i powyżej 200 000 USD w przypadku pozostałych podatników.

Jak ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko?

Jeśli masz kwalifikujące się dziecko, będziesz musiał złożyć zeznanie podatkowe, aby ubiegać się o ulgę, nawet jeśli poziom Twojego dochodu spadnie poniżej minimalnego progu podatkowego.

Oprócz wypełnienia odpowiednich wierszy w formularzu 1040, będziesz również chciał przesłać harmonogram IRS 8812.

Najlepsze oprogramowanie podatkowe pomoże Ci w pełni wykorzystać ulgę podatkową na dzieci poprzez kwestionariusz oprogramowania i wynikającą z tego dokumentację. Oto moje ulubione:

 1. H&R Block: 30% zniżki na link!
 2. Turbotax: 20 $ lub 30 $ zniżki na wersje online pod linkiem!
 3. Podatek: 30% zniżki na link!
 4. Taxslayer: 50% zniżki na link!

Nowy dodatkowy kredyt zależny w wysokości 500 USD

Istnieje również nowy bezzwrotny kredyt w wysokości 500 USD dla innych kwalifikujących się osób na utrzymaniu (na przykład osób starszych). Jeśli zapewniasz połowę wsparcia finansowego rodzicowi lub dziadkowi, ojczymowi, cioci lub wujowi, siostrzenicy lub siostrzeńcowi, teściom lub komuś, kto mieszka w twoim domu przez cały rok, możesz kwalifikować się do otrzymania kredytu w wysokości 500 USD, ponieważ o ile osoba pozostająca na utrzymaniu nie zarabia więcej niż 4150 $ (2019). Te osoby pozostające na utrzymaniu mogą obejmować dzieci na utrzymaniu, które ukończyły 17 lat na koniec 2019 roku.

Kwalifikująca się osoba pozostająca na utrzymaniu musi być obywatelem USA, obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym w USA. Kredyt jest obliczany na podstawie ulgi podatkowej na dziecko w instrukcjach formularza. Suma obu kredytów podlega jednokrotnemu wycofaniu, gdy skorygowany dochód brutto przekroczy 200 000 USD lub 400 000 USD, jeśli małżeństwo składa się łącznie.

Co to jest „kwalifikujące się dziecko” do ulgi podatkowej na dzieci?

Dziecko kwalifikujące się do otrzymania tego kredytu to osoba, która spełnia kryteria kwalifikacyjne sześciu testów: wiek, pokrewieństwo, wsparcie, pozostanie na utrzymaniu, obywatelstwo i miejsce zamieszkania.

 • Test wieku: Aby się zakwalifikować, dziecko musi mieć mniej niż 17 lat – 16 lat lub mniej – na koniec roku.
 • Test związku: Aby ubiegać się o dziecko w celu uzyskania ulgi podatkowej na dzieci, musi to być twój syn, córka, pasierb, przybrane dziecko, brat, siostra, przyrodni brat, przyrodnia siostra lub potomek którejkolwiek z tych osób (w tym wnuczka, siostrzenica lub siostrzeniec). Dziecko adoptowane jest zawsze traktowane jak własne dziecko. Adoptowane dziecko obejmuje dziecko, które zgodnie z prawem zostało z Tobą umieszczone w celu legalnej adopcji.
 • Test wsparcia: aby ubiegać się o ten kredyt na dziecko, nie może ono zapewniać więcej niż połowy własnego utrzymania w ciągu roku.
 • Test na osobę na utrzymaniu : Musisz ubiegać się o dziecko jako na utrzymaniu i zapewniłeś co najmniej połowę alimentów na dziecko w ciągu roku podatkowego.
 • Test na obywatelstwo: Aby zdać egzamin na obywatelstwo, dziecko musi być obywatelem USA, obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym w USA.
 • Test miejsca zamieszkania: dziecko musi mieszkać z tobą przez ponad połowę roku podatkowego. Istnieją pewne wyjątki od testu rezydencji, które można znaleźć w publikacji IRS 972, Child Tax Credit.
 • Test zabezpieczenia społecznego:Począwszy od roku podatkowego 2018, Twoje dziecko musi mieć numer ubezpieczenia społecznego wydany przez Social Security Administration przed terminem złożenia zeznania podatkowego (w tym przedłużeń), aby móc ubiegać się o kwalifikujące się dziecko do ulgi podatkowej na dziecko lub dodatkowej ulgi podatkowej na dziecko. Dzieci z numerem ITIN nie mogą ubiegać się o żaden kredyt. Jeśli status imigracyjny Twojego dziecka uległ zmianie i Twoje dziecko jest teraz obywatelem Stanów Zjednoczonych lub stałym mieszkańcem, ale na karcie ubezpieczenia społecznego dziecka nadal widnieje napis „Nieważne na zatrudnienie”, poproś SSA o nową kartę ubezpieczenia społecznego bez tych słów . Jeśli Twoje dziecko nie ma ważnego numeru SSN, może ono nadal kwalifikować Cię do kredytu dla innych osób na utrzymaniu. Jeśli Twoje dziecko pozostające na utrzymaniu mieszkało z Tobą w Stanach Zjednoczonych i posiada numer ITIN, ale nie numer SSN,wydane przed terminem Twojego powrotu (w tym przedłużenia), możesz ubiegać się o nowy Kredyt dla innych osób na utrzymaniu dla tego dziecka.

W witrynie IRS znajduje się kwestionariusz dotyczący kwalifikującego się dziecka, który pomoże Ci określić uprawnienia, jeśli nie masz pewności lub chcesz dokładnie sprawdzić.

Czy można ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko w roku urodzenia dziecka?

Po zapoznaniu się z „testem rezydencji” powyżej, zastanawiałem się, czy możesz ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko w roku urodzenia dziecka, jeśli urodziło się ono w drugiej połowie roku . Publikacja 972 wymienia to jako jeden z wyjątków, w których można ubiegać się o kredyt:

Uznaje się, że dziecko mieszkało z Tobą przez ponad połowę 2019 r., Jeśli urodziło się lub zmarło w 2019 r., A Twój dom był domem tego dziecka przez ponad połowę czasu jego życia.

Ulgi podatkowe na opiekę nad dziećmi

Oprócz ulgi podatkowej na dziecko istnieją również ulgi podatkowe na opiekę nad dzieckiem, z którymi powinieneś się zapoznać, jeśli zapłaciłeś za opiekę nad dzieckiem. Musisz złożyć formularz 2441.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy