Wewnętrzna stopa zwrotu

17 lutego 2021

Czy wiedziałeś?

Członkowie Pro mogą śledzić swoje postępy w kursach i uzyskać dostęp do ekskluzywnych plików do pobrania, quizów i nie tylko!

Masz już konto? Zaloguj się tutaj.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa używana do identyfikacji potencjalnych / przyszłych inwestycji, które mogą być opłacalne. IRR służy do ustalenia wartości bieżącej netto (NPV) przepływów pieniężnych z projektu / inwestycji równej zeru.

Mówiąc prościej, wewnętrzna stopa zwrotu służy do określenia, jaki procent zwrotu z inwestycji jest konieczny, aby rentowność inwestycji została skorygowana o wartość zaangażowanego czasu i pieniędzy. Jest to często uważane za minimalny akceptowalny zwrot z inwestycji, ponieważ większość firm chce zrobić coś więcej niż tylko wyjść na zero.

 • Formuła IRR
 • Przykład IRR
 • Analiza IRR
 • Wniosek dotyczący IRR
 • Kalkulator IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu jest czasami nazywana „stopą zwrotu zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub „ekonomiczną stopą zwrotu. „Wewnętrzna część nazwy odnosi się do faktu, że czynniki zewnętrzne, takie jak inflacja czy koszt kapitału, nie są uwzględniane w obliczeniach.

Formuła IRR

Mówiąc prościej, IRR jest określana poprzez eksperymentowanie w celu znalezienia stopy, która powoduje, że NPV serii płatności wynosi 0 USD. Powyższy wzór jest pochodną wersją wzoru NPV:

Jeśli oczekuje się, że płatności za każdy przepływ pieniężny będą takie same, możesz również użyć prostszej formuły NPV:

NPV = CF \ times \ dfrac >- Początkowe \: Inwestycja

Od tego momentu jedyną zmienną, którą należy obliczyć, jest sama IRR. W większości przypadków odbywa się to w programie Microsoft Excel, ale w razie potrzeby można to zrobić ręcznie, jak pokazano poniżej. Obliczenie może zająć trochę prób i błędów, ale z pewnością jest to możliwe.

Przykład IRR

IRR jest przedstawiany jako procent. W tym przypadku znaleziona wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 10%. Zakładając, że wartość firmy jest niższa niż 10%, oznaczałoby to dobrą inwestycję. Jeśli końcowa wartość bieżąca netto nie jest równa zeru, wartość procentowa musi zostać odpowiednio skorygowana, aż do osiągnięcia tego celu. Stopę zwrotu, po prawidłowym obliczeniu, można porównać z innymi inwestycjami, aby określić, jaka jest ostateczna wartość tych pieniędzy.

Jak wspomniano powyżej, znalezienie dokładnej wartości salda do 0 może zająć trochę prób i błędów, a programy takie jak Microsoft Excel są powszechnie używane, aby ułatwić to zadanie.

Analiza IRR

IRR można wykorzystać do prawie każdej potencjalnej inwestycji, w tym do inwestycji giełdowych, wyposażenia i innych inwestycji kapitałowych. Chociaż przewidywana kwota przyszłych przepływów pieniężnych nie zawsze jest dokładna z powodu różnych czynników, IRR jest świetnym punktem wyjścia przy rozważaniu wszelkiego rodzaju przyszłych inwestycji.

IRR jest również powszechnie stosowany przy porównywaniu, czy bardziej opłacalne będzie otwarcie nowego oddziału w firmie, czy rozszerzenie działalności już istniejącej. Przykładem może być firma papiernicza podejmująca decyzję, czy otworzyć nową fabrykę, czy po prostu rozbudować istniejącą. Oba z pewnością dodałyby wartości firmie, ale wewnętrzna stopa zwrotu może dobrze wskazać, która decyzja jest bardziej opłacalna w perspektywie długoterminowej.

IRR jest również przydatny w pomaganiu korporacjom w ocenie programów skupu akcji. Podobnie jak w przypadku nowej walcowni a rozszerzanie obecnego przykładu użytego powyżej, analiza IRR musi wykazać, że odkupienie własnych akcji firmy jest ostatecznie lepszą inwestycją niż wykorzystanie tego finansowania gdzie indziej.

Jednym z ograniczeń IRR jest to, że może faworyzować mniejsze inwestycje z krótkoterminowymi zwrotami w stosunku do większych z długoterminowymi zwrotami. Podczas gdy inwestycja 600 USD, która zwraca 1800 USD rocznie, wydaje się mieć korzystniejszą IRR niż inwestycja 15 000 USD, która zwraca 30 000 USD rocznie, większa inwestycja ostatecznie przynosi znacznie większą wartość.

Wniosek dotyczący IRR

 • Wewnętrzna stopa zwrotu jest miernikiem używanym do wskazania tempa wzrostu, jakiego można oczekiwać od projektu.
 • IRR jest przedstawiany jako procent.
 • IRR pomaga w podjęciu decyzji, czy projekt jest wart zainwestowania.
 • IRR to ogólnie minimalny akceptowany zwrot z projektu lub inwestycji. Celem firmy jest często coś więcej niż wyjście na zero.
 • IRR pomaga firmie określić, które inwestycje byłyby opłacalne, w tym pomaga w podejmowaniu decyzji o rozbudowie istniejących aktywów lub zakupie nowego sprzętu.
 • IRR

Kalkulator IRR

Możesz skorzystać z poniższego kalkulatora, aby obliczyć IRR. Będziesz musiał poeksperymentować z wartością stopy procentowej, aby znaleźć właściwą stopę, która dyskontuje bieżącą wartość netto z powrotem do 0.

Na przykład, jeśli przepływ gotówki wynosił jeden okres, za 105 USD, a początkowa inwestycja wynosiła 100 USD, to aby uzyskać NPV równą 0 USD, potrzebujesz stopy procentowej / dyskontowej w wysokości 5%. To jest twoja wewnętrzna stopa zwrotu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy