W I kwartale tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w Polsce 4181, 49 zł. W których branżach wzrosło w zależności od z przeszłym rokiem?

Pula Światowy: Polacy mają największa liczba ludzi umów czasowych w całej UE

Główny Urząd Typowy opublikował najnowszy raport „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce krajowej narodowej w I trymestrze 2016 r. ”. Wynika z niego, że pensje wzrosły zarówno w gałęzi publicznym, jak i prywatnym. Różnice w wynagrodzeniach przebywają nadal duże.

Przeciętne honorarium wyniosło w sektorze publicznym 4926, 52 zł i wzrost o 2, 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego r.. W sektorze prywatnym wyniosło 3858, 17 zł, jakie możliwości oznacza wzrost o trzech, 7 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto przy gospodarce narodowej - a więc we wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzonych w polsce a mianowicie w I kwartale 2016 r. ukształtowało się dzięki poziomie 4181, 49 zł. To o 3, jednej proc. więcej niż po I kwartale 2015 r.

Gastronomia płaci więcej

W porównaniu z pierwszymi miesiącami 2015 roku najogromniejszy wzrost przeciętnego wynagrodzenia zanotowano w branży związanej spośród zakwaterowaniem i gastronomią (o 5, 7 proc. ). Podobnie wzrosły płace przy sektorach związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5, 6 proc. ). Na zbliżonym poziomie (o 5, 5 proc. ) wzrosły też pensje zatrudnionych przy obsłudze rynku posiadłości. Spory wzrost odnotowali też zajmujący się handlem i naprawą samochodów (o czterech, 4 proc. ).

Najniższy, ale jednak postęp, nastąpił w wypadku działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 1, 2 proc. ) a także edukacji (o 1, cztery proc. ). Z transportu spadek przeciętnego miesięcznego zarobku odnotowano w górnictwie (o 3, 3 proc. ) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 2, 8 proc. ).

Rosła też siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (była o 4, 1 proc. większa niż zanim rokiem i wzrost ów był zbliżony do pułapu przed rokiem).

Najlepsza praca

Polacy gotowi wracać do kraju. Zobacz, za ile chcą pracować

W porównaniu z Jak i również kwartałem ubiegłego roku największy wzrost przeciętnego miesięcznego zarobku brutto miał miejsce w województwie lubelskim (o 5, 5 proc. ) i małopolskim (o 4, 1 proc. ). W Zachodniopomorskiem wzrost wyniósł 3, 8 proc., w dolnośląskiem 3, 6 proc., a przy woj. podkarpackim - trzy, 5 proc. Najmniejszy wzrost nastąpił w województwach śląskim (o 0, 7 proc. ) i świętokrzyskim (o 1, 9 proc. ).

Wynagrodzenia wyższe aniżeli średnie w kraju mogą mieć pracujący na terenie regionu mazowieckiego (o 22, 0 proc. ) i śląskiego (o 0, 8 proc. ). Najniższe wynagrodzenia (mniejsze niż średnio w kraju) odnotowano natomiast w województwach: kujawsko-pomorskim (o 14, jednej proc. ), warmińsko-mazurskim (o 13, 8 proc. ), podkarpackim (o 13, trzy proc. ) i lubuskim (o 13, 2 proc. ).

Przeciętne zatrudnienie w I kwartale 2016 roku było o 2, 1 proc. wyższe aniżeli przed rokiem. Wysoki rozwój (o10, 4 proc. ) odnotowano w branży powiązanej z tzw. administrowaniem i działalnością wspierającą. Największy zmniejszenie zatrudnienia nastąpił natomiast w górnictwie (o 8, 0 proc. ).