W minionym kwartale 2018 roku po zakończeniu konsultacji w relacji z raportem oddziaływania dzięki środowisko i po sezonie lęgowym ptaków rozpocznie się budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną - poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Do trzydzieści września Urząd Morski w Gdyni musi uzupełnić dane w dokumentacji dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej. Wyjaśnienia mogą mieć dotyczyć między innymi budowy samego obiektu oraz wpływu inwestycji na obszary chronione. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie przewodzi postępowanie co do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz przekopu Mierzei Wiślanej.

Termin rozpoczęcia budowy

Jak poinformowało w poniedziałek PAP biuro prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nie ma jeszcze konkretnego harmonogramu prac i konkretnego terminu rozpoczęcia budowy kanału.

"Na pewno będzie to ostatni kwartał 2018 roku po zakończeniu rad w związku z raportem oddziaływania na środowisko jak i również po okresie lęgowym ptaków"- wyjaśniło biuro prasowe resortu.

Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz informowała przedtem, że inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni, do 30 września musi uzupełnić przede wszystkim wyjaśnienia połączone z rozwiązaniami technicznymi jak i również technologicznymi budowy samego przedmiotu i jego funkcjonowania, a także sposobu wykonania zadań budowlanych.

Inwestor pozostał także wezwany do uzupełnienia informacji dotyczącej sposobu oddziaływania na środowisko, w tymże obszaru chronionego przede wszystkim, w ptaki będące przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000. Urząd Morski w Gdyni został zobowiązany także do odwiedzenia wyjaśnienia informacji dotyczącej działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji w środowisko.

Ruszy budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną. Jest podpis prezydenta

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to uruchomienie kluczowa, która ma upiększyć gospodarczo Warmię i Mazury. Jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem chronienia państwa.

Samorządy podzielone

Zarząd województwa pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W swoim ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych jak i również przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął wyobrażenie, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, to inwestycja istotna dla rozwoju subregionu elbląskiego.

Przekop za pośrednictwem Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Rzeczywistość. Liczyć będzie około 1300 metrów długości i 5 metrów głębokości. Ma dać możliwość wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów. Przez kanał będą mogły przepłynąć statki o długości setka metrów i szerokości 20 metrów.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi szacunkami koszt przekopu miałby zapożyczyć 880 mln zł.