Zdaniem kandydata PiS na prezydenta Andrzeja Dudy Polska potrzebuje odbudowy przemysłu i to wydaje się być jedno z najważniejszych zajęć władzy - mówił po sobotę w Strachocinie dzięki Podkarpaciu. Zaapelował do mieszkańców o poparcie w najbliższych wyborach.

- Obecnie Polska potrzebuje reindustrializacji, odbudowy przemysłu, także korzystając wraz z funduszy europejskich, o które dla Polski trzeba wojować. (…) Dziś trzeba twardo walczyć, aby dawały ów lampy możliwość także naprawy naszej gospodarki, naprawy polskiego przemysłu i budowania jego nowych, innowacyjnych gałęzi - gadał Duda.

Odwaga jak i również rozwaga

W jego opinii te zadania, wymagają odważnej i rozważnej polityki, „realizowanej nie w ramach płynięcia w głównym nurcie, wyłącznie w ramach tworzenia swojego, naszego nurtu w polityce europejskiej”.

Ryszard Petru tworzy partię? "Nie wykluczam, decyzja w ciągu 3-4 tygodni"

Wśród najważniejszych zagadnień władzy wymienił też bitwę o interesy polskich rolników, w tym o wyrównanie dopłat bezpośrednich w UE, o adekwatne dla nich rekompensaty np. w sprawach takich jak rosyjskie embargo. Podkreślał także konieczność defensywy polskiej ziemi, żeby nie została wyprzedana cudzoziemcom, w których rękach powstaną olbrzymie gospodarstwa rolne, z którymi krajowe gospodarstwa nie będą w stanie konkurować.

- Aby polska ziemia pozostała po polskich rękach, jako problem strategiczny z punktu widzenia państwa. A czy jeszcze będzie naszym państwem państwo, w którym my nie będziemy właścicielami naszej ziemi. Pytanie jest chyba retoryczne - mówił Duda.

Polska gospodarka

Podkreślił, iż należy przywrócić polskiemu społeczeństwu wiarę w polskie państwo, i uczciwe i dobre zamiary władzy. Dlatego, jakim sposobem zauważył "jeżeli dzisiaj Nasze państwo potrzebuje jakiejś zmiany, wówczas potrzebuje zmiany władzy".

- Przede wszystkim, aby można było tą wiarę w społeczeństwie zacząć przywracać, żeby można było zacząć przywracać to powszechne poczucie wzajemnej więzi, żeby można było budować taką Polskę, do której wrócą młodzi ludzie, czyli żeby dało się zacząć Polskę naprawiać a mianowicie podkreślił kandydat PiS.

W jego opinii rozchodzi głównie o naprawę Naszego kraju pod względem gospodarczym, by funkcjonował w niej zrównoważony rozwój, ale także u dołu tym względem, żeby przy Polsce wróciła sprawiedliwość. Po czasie swojego wystąpienia podkreślał, że społeczeństwo ma uprawnienie oczekiwać sprawiedliwości prawnej, socjalnej i regionalnej.

Polska regionalna

Duda: nieodzowna zmiana władzy i podwyżka wynagrodzeń

Podkreślał konieczność wspierania tych regionów kraju, które są w najtrudniejszej kwestii oraz wspierania samorządów, biznesmenów, w tych regionach, w którym miejscu żyje się najtrudniej, i gdzie bezrobocie jest wyższe.

- To wydaje się być dzisiaj wielkie zadanie władzy, ale ono wymaga mądrej i uczciwej polityki. Polityki rozumianej jako rozsądna staranie o dobro wspólne, pojmowane, nie jako dobro jakiejś grupy, elity, jakiejś grupki biznesowej czy jakiejś grupki partyjnej i rodzinnej. Wówczas dobro wspólne, pojmowane jak dobro wspólne polskiego systemu społecznego, polskiego narodu jako całości - mówił Duda.

Podkreślał, że zadaniem władz, zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej jest w "pierwszej sekwencji realizować polskie interesy". Jego zdaniem w kraju oznacza wówczas dbałość m. in. o rodzimych przedsiębiorców.

- To polskie firmy mają obowiązek wygrywać tutaj największe przetargi, to polskie firmy dające zatrudnienie naszym rodakom muszą mieć preferencje, niezależnie od czasu tego, co kto dzięki ten temat sądzi i niezależnie od tego, jak nam się mówi w zewnątrz. Polskie firmy mają obowiązek być wspierane, jeżeli są ważne dla polskiej gospodarki. Poniekąd wtedy, kiedy oznacza to niedozwoloną pomoc publiczną, która będzie kwestionowana przez Komisje Europejską - zaznaczył.